Nacionalni plan oporavka i otpornosti (Inicijativa: Obnova zgrada)

Vlada je usvojila Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO), koji je odobren od strane Europske komisije u srpnju 2021. Nacionalni plan sadrži prijedloge projekata u šest područja ukupne vrijednosti 48,2 milijardi kuna.

Plan je strukturiran tako da obuhvaća pet komponenti i jednu inicijativu:

Na sjednici održanoj 8. srpnja 2021. Vlada je donijela Odluku o sustavu upravljanja i praćenju provedbe aktivnosti u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. kojom se utvrđuje institucionalni okvir i postupci povezani s koordinacijom vezanom uz provedbu aktivnosti iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. unutar okvira za gospodarsko upravljanje Europske unije – Mehanizma za oporavak i otpornost na razini Vlade Republike Hrvatske.  Odlukom se ujedno određuju institucije koje obavljaju funkcije upravljanja, koordinacije i praćenja provedbe aktivnosti iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i drugih tijela te njihove funkcije i odgovornosti.

Sukladno Odluci Vlade, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine je tijelo nadležno za Komponentu C6. Inicijativa: Obnova zgrada. Inicijativa obuhvaća 6 reformskih mjera i 4 investicije s ukupnom procijenjenom vrijednosti ulaganja 5,95 milijardi kuna. Komponentom se osigurava puna transformacija u zgradarstvu uz protupotresno ojačanje i energetsku učinkovitost zgrada.

Usred pandemije, Hrvatsku su pogodila i dva razorna potresa koja su prouzročila značajnu materijalnu štetu te unesrećili brojne građane koji su bili prisiljeni privremeno ili trajno napustiti svoje domove. Procijenjena šteta od potresa u Zagrebu i na Banovini je oko 129 milijardi kuna što je gotovo godišnji iznos državnog proračuna. Stoga će to za građane na potresima pogođenim područjima, kao i za javne financije biti značajan izazov u godinama pred nama. Hrvatska je u procesu obnove, rekonstrukcije i revitalizacije pogođenih područja, pri čemu cilj nije samo vraćanje u prvobitno stanje, već puna transformacija u zgradarstvu uz protupotresno ojačanje i energetsku efikasnost zgrada. Cilj je graditi bolje i čvršće kako bi sutra bili otporniji na moguće nove potrese.
 
Programima koji su obuhvaćeni ovom sastavnicom Plana oporavka i otpornosti poticat će se cjelovita obnova zgrada i visokoučinkoviti alternativni sustavi. Posebna pažnja posvetit će se osiguravanju zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, zaštiti od požara i rizika povezanih s pojačanom seizmičkom aktivnošću. Cilj je ove Inicijative pridonijeti valu obnove zgrada, što podrazumijeva transformaciju u energetski visokoučinkovit i dekarboniziran fond zgrada. Obnova će uključivati stambene i nestambene zgrade, kao i zgrade javne namjene, uz uvažavanje važnosti javnog interesa za zgrade zdravstvene i odgojno-obrazovne namjene. Ulaganja u okviru Plana oporavka i otpornosti pridonijet će djelotvornijoj obnovi nakon potresa te seizmičkoj sigurnosti zgrada.

Za 2021. godinu, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine je ispunilo sve potrebne indikatore, donijelo potrebne programe provedbe te su ustrojeni one stop shopovi (jedinstvene kontaktne točke za građane). U sljedećoj fazi implementacije slijedi priprema među-indikatora kako bi se do kraja ove godine izvršili planirani indikatore za 2022. godinu.
 
Za Komponentu C6. Inicijativa: Obnova zgrada ostvareni su predviđeni indikatori (tzv. milestones) s rokom ostvarenja do 31. prosinca 2021. godine, a koje su se odnosile na:
 
Donošenje nacionalnih programa energetske obnove za:  
 

Donošenje nacionalnih programa: 
 
 
Programe je donijela Vlada RH na prijedlog Ministarstva a odnose se na predstojeće desetogodišnje razdoblje. Prve tri godine provedbe programa te dodjela bespovratnih sredstava korisnicima planiraju se financirati sredstvima iz Mehanizma za oporavak i otpornost, prema jasno određenim indikatorima.
 
Uspostavljanje fizičkog ureda jedinstvenog kontaktnog centra za energetsku obnovu i seizmičko ojačanje 
 
One Stop shop reforma ima za cilj osiguranje adekvatne usluge građanima i vlasnicima zgrada koja će smanjiti administrativno opterećenje dionika tijekom procesa obnove nakon potresa te digitalizirati proces. Prva faza ove reforme bila je uspostavljanje četiri fizička ureda jedinstvenog kontaktnog centra. Ova aktivnost uključivala je prilagodbu i modernizaciju fizičke infrastrukture na lokaciji na kojoj je uspostavljeno jedno šaltersko poslovanje, obuku osoblja, obuku uključenih javnih tijela i promotivne aktivnosti.  Ustrojena su četiri One Stop shop ureda u Zagrebu (Kneza Mislava 2), Sisku (Ul. Ivana Kukuljevića Sakcinskog 1), Glini (Trg bana Josipa Jelačića 2) i Petrinji (Trg Stjepana Radića 8).
 
Rok za provedbu investicija iz NPOO-a je 30. lipanj 2026. godine.