Državna imovina

Dokument

Godišnji plan upravljanja državnom imovinom za 2021. godinu

DOC, 215kb, Strategijski i planski dokumenti

Sadržaj

Prijedlog Godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom za 2021. godinu usvojen je 22. travnja 2021. godine na 54. sjednici Vlade RH. Sukladno odredbama Zakona o upravljanju državnom imovinom (Narodne novine, br. 52/2018.) isti se objavljuje u »Narodnim novinama« i na mrežnim stranicama Ministarstva. Godišnji plan upravljanja državnom imovinom za 2021. godinu (Narodne novine, br. 43/2021.) je dokument u kojem se putem mjera, projekta i aktivnosti precizno razrađuju elementi strateškog planiranja postavljeni u Strategiji upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2019. – 2025., odnosno strateški cilj održivo, ekonomično i transparentno upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske i s njime povezanih sedam posebnih ciljeva. Pored razrade posebnih ciljeva definiranih Strategijom za sve predložene mjere, aktivnosti i projekte u Godišnjem planu upravljanja državnom imovinom za 2021. godinu definirali su se i pokazatelji rezultata, mjerne jedinice za pokazatelje rezultata te polazne i ciljne vrijednosti mjernih jedinica, a sve u svrhu transparentnog praćenja provedbe posebnih mjera i aktivnosti.
Objava

27.04.2021.