Kupnja nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o. Lukoran na otoku Ugljanu