Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju stanova u vlasništvu Republike Hrvatske 3/22

Na temelju članka 18., članka 34. i članka 35. stavka 4. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (Narodne novine br. 85/20), članka 4. stavka 1., članka 37. stavka 4. i članka 40. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, br. 52/18) Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavljuje:
 
 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU STANOVA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 3/2022

 
NATJEČAJ ZA PRODAJU STANOVA br. 3/2022  
R. br. Oznaka stana Grad Adresa
stana
Povr.
stana u m2
Iznos jamčevine Početna cijena u kunama Opis stana Trošak procjene u kunama Ener. Cert. Trošak izrade energetskog certifikata Vrijeme pregleda
1. STAN 6500 Varaždin Zrinskih i Frankopana 13
III. kat
34.15 27.500,00 kn

3.649,88 eur
275.000,00 kn

36.498,77 eur
12. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-12)
Temeljem zapisnika broj Z-1874/2012/9697 prenosi se slijedeći upis: ETAŽA 12 -
jednosobni stan III.ulaz, III kat, stan ravno, koji se sastoji od jedne sobe, kuhinje,
kupaone s wc-om, predsoblja, balkona, sveukupne površine 34,15 m2. Stanu pripada
drvarnica, koji se nalazi na z.k.č.br. 2577 Ulica Zrinskih i Frankopana, ukupne
površine: 813 m2, upisan u z.k.ul. 9697, k.o. Varaždin kod Zemljišnoknjižnog odjela Varaždin,
Općinskog suda u Varaždinu.
896,75 kn

119,02 eur
C/C 537,50 kn

71,34 eur
14.12.2022.
11:30-12:00
2. STAN 2983 Zagreb Kneza Mislava 10/1
podrum
36.00 27.200,00 kn

3.610,06 eur
272.000,00 kn

36.100,60 eur
25. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-24)
stan u podrumu površine 36 m2, Kneza Mislava 10/1, neodvojivo povezan
sa suvlasničkim dijelom nekretnine u A, koji je jednako velik kao i ostali suvlasnički dijelovi,
koji se nalazi na z.k.č.br. 7292 Ulica kneza Mislava, ukupne površine: 834 m2,
upisan u z.k.ul. 8111, k.o. Centar kod Zemljišnoknjižnog odjela Zagreb, Općinskog građanskog
suda u Zagrebu.
900,00 kn

119,45 eur
C/D 537,50 kn

71,34 eur
14.12.2022.
09:00-09:30
3. STAN 4203 Zagreb Draškovićeva 56
I. kat
41.39 70.900,00 kn

9.410,05 eur
709.000,00 kn

94.100,47 eur
29. Suvlasnički dio: 157/10000 ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-8)
stan oznake S 4, dvosoban, u prvom katu zgrade koje se sastoji od zatvorenih dijelova i to ulaza,
kupaonice, kuhinje, boravka i sobe, ukupne površine 37,31 m2, sa loggiom površine 4,08 m2,
sveukupne površine 41,39 m2, koji se nalazi na z.k.č.br. 2788/2 Draškovićeva,
ukupne površine: 531 m2, upisan u z.k.ul. 225472, k.o. Grad Zagreb kod Zemljišnoknjižnog odjela Zagreb,
Općinskog građanskog suda u Zagrebu.
900,00 kn

119,45 eur
D/C 537,50 kn

71,34 eur
14.12.2022.
10:00-10:30
4. STAN POV 696 Zagreb Novotnijeva 20
III. kat
33.93 45.200,00 kn

5.999,07 eur
452.000,00 kn

59.990,71 eur
10. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-10)
jednosobni stan na III (trećem) katu površine 33,93 m2, koji je neodvojivo povezan sa
odgovarajućim suvlasničkim dijelom cijele nekretnine koji je jednako velik kao i ostali dijelovi,
koji se nalazi na z.k.č.br. 635 Ulica Vjekoslava Novotnija, ukupne površine: 306 m2,
upisan u z.k.ul. 8246, k.o. Trešnjevka kod Zemljišnoknjižnog odjela Zagreb, Općinskog građanskog
suda u Zagrebu.
900,00 kn

119,45 eur
F/G 537,50 kn

71,34 eur
15.12.2022.
09:00-09:30
5. STAN POV 471 Zagreb Frana Alfirevića 29
suteren
13.82 12.200,00 kn

1.619,22 eur
122.000,00 kn

16.192,18 eur
10. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-9)
stan u suterenu pov. 13,82 m2 kao posebni dio neodvojivo povezan s odgovarajućim suvlasničkim dijelom
cijele nekretnine koji je jednako velik kao i dijelovi ostalih suvlasnika, koji se nalazi na z.k.č.br. 7368/241
Ulica Frana Alfirevića, ukupne površine: 151 m2, upisan u z.k.ul. 223632, k.o. Grad Zagreb kod Zemljišnoknjižnog
odjela Zagreb, Općinskog građanskog suda u Zagrebu.
900,00 kn

119,45 eur
G/G 537,50 kn

71,34 eur
15.12.2022.
11:00-11:30
6. STAN 4681 Zagreb Krajiška 15
III. kat
42.85 61.200,00 kn

8.122,64 eur
612.000,00 kn

81.226,36 eur
1. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-1)
dvosobni stan na III katu, površine 42,85 m2, koji je neodvojivo povezan sa odgovarajućim suvlasničkim dijelom
cijele nekretnine koji je jednako velik kao i ostalih dijelovi, koji se nalazi na z.k.č.br. 5185/4 stambena zgrada
u Krajiškoj ulici br. 15 i dvorište, ukupne površine: 222 m2, upisan u z.k.ul. 11688, k.o. Grad Zagreb kod
Zemljišnoknjižnog odjela Zagreb, Općinskog građanskog suda u Zagrebu.
900,00 kn

119,45 eur
D/D 537,50 kn

71,34 eur
14.12.2022.
13:00-13:30
7. STAN 6952 Zagreb Medveščak 1
prizemlje
53.51 83.300,00 kn

11.055,81 eur
833.000,00 kn

110.558,10 eur
7. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-7)
stan u prizemlju desno, površine 53,51 čm, koji se sastoji od dvije sobe, kuhinje, kupaonice, WC-a i hodnika,
koji je neodvojivo povezan s odgovarajućim suvlasničkim dijelom cijele nekretnine koji je jednako velik kao i
ostali dijelovi, koji se nalazi na z.k.č.br. 574 dvorište i stambena zgrada, Medveščak 1, Zagreb,
ukupne površine: 236 m2, upisan u z.k.ul. 6849, k.o. Centar kod Zemljišnoknjižnog odjela Zagreb,
Općinskog građanskog suda u Zagrebu.
900,00 kn

119,45 eur
F/E 537,50 kn

71,34 eur
14.12.2022.
11:30-12:00
8. STAN 0957 Osijek Južno predgrađe 18
prizemlje
39.96 2.260,00 kn

299,95 eur
22.600,00 kn

2.999,54 eur
STAN broj 2, razizemlje, koji se sastoji od sobe, kuhinje, predosblja, ostave,
s pripadajućom drvarnicom ukupne površine 39,96 m2, koji se nalazi u Zgrada u
OSIJEKU, JUŽNO PREDGRAĐE 18, sagrađena na katastarskoj čestici 10585/3,
upisan u KPU: Osijek, k.o. Osijek kod Zemljišnoknjižnog odjela Osijek, Općinskog suda u Osijeku.
1.500,00 kn

199,08 eur
G/E 487,50 kn

64,70 eur
14.12.2022.
10:00-10:30
                         
 
Osim kupoprodajne cijene kupac snosi i troškove procjene vrijednosti stana i izrade energetskog certifikata.
 
JAVNI POZIV ZA JAVNO PRIKUPLJANJE PONUDA

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 09. siječnja 2023. do 10,00 sati.
 
Javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb, na adresi Ulica Republike Austrije 14, dana 09. siječnja 2023. godine u 13,00 sati.
 
Postupak otvaranja ponuda bit će proveden uz pridržavanje svih epidemioloških mjera.
 
Kontakt informacije srijedom i petkom od 9:00 do 15:00, na broj telefona 01/6473-097.
 
Cjeloviti tekst oglasa sa svim detaljima i uvjetima javnog poziva nalazi se na:
https://mpgi.gov.hr i www.hgk.hr
 
PODNOŠENJE PONUDA
 
Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se za svaki pojedini stan u zatvorenoj omotnici.
 
Na prednjoj strani i poleđini omotnice potrebno je napisati REDNI BROJ pod kojim je stan u Javnom pozivu naveden uz upozorenje «PONUDA ZA KUPNJU STANA - NE OTVARATI do 09. siječnja 2023. do 13,00 sati.».
 
Ponude se podnose neposredno u pisarnicu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine koja se nalazi na adresi Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb ili putem pošte slanjem preporučene pošiljke na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb do dana 09. siječnja 2023. godine do 10,00 sati.
 
Kao dan predaje ponude smatra se dan zaprimanja ponude u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
 
Sve ponude pristigle nakon roka za podnošenje naznačenog u javnom pozivu otvorit će se, ali se neće razmatrati te se trajno zadržavaju i neće biti vraćene ponuditelju.
 
Javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na adresi Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb dana 09. siječnja 2023. godine u 13,00 sati, a na otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili od njih ovlaštene osobe te javnost.
 
Ponuditelj je podnošenjem ponude izričito suglasan da Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati dostavljene podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda i prodaje poslovnog prostora, a sve sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka – Uredba (EU) 2016/679 te iste objaviti sukladno članku 10., stavku 1., točki 10. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15).
 
OPĆI UVJETI POSTUPKA JAVNO PRIKUPLJANJA PONUDA
 
Svi stanovi prodaju se u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
 
 1. U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor te državljani onih država s kojim Republika Hrvatska ima Ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina. U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovati sve pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi koja čini Europski gospodarski prostor.
 
 1. Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu koja mora biti veća od početne cijene i izražena u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati.
 
 1. Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se za svaki pojedini stan u zatvorenoj omotnici. U slučaju da isti ponuditelj dostavi više ponuda za isti stan, valjanom će se smatrati isključivo ponuda s najvećim iznosom ponuđene cijene.
 
 1. Ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
 
 1. U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je veća od početne cijene.
 
 1. U gore navedenom slučaju sljedećem najpovoljnijem ponuditelju uputit će se poziv za očitovanje da li i dalje ostaje kod svoje ponude. Poziv za očitovanje  uputit će se elektroničkom poštom na adresu navedenu u ponudi, a isti je dužan očitovati se u roku od 5 (slovima: pet) dana od dana primitka poziva. Ukoliko se sljedeći najpovoljniji ponuditelj ne očituje u gore navedenom roku, smatrat će se da je isti odustao kod svoje ponude.
 
 1. Ukoliko se sljedeći najpovoljniji ponuditelj u roku navedenom u točki V.a. očituje da ostaje kod svoje ponude isti je dužan u roku od 15 (slovima: petnaest) dana od dana primitka poziva za očitovanje ponovno uplatiti iznos jamčevine i dostaviti dokaz o istom te dostaviti novu izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana računajući od dana javnobilježničke ovjere potpisa na navedenoj izjavi.
 
 1. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine zadržava pravo odustanka od prodaje stana u svako doba prije potpisivanja ugovora. U slučaju da Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine odustane od prodaje stana izvršit će povrat uplaćene jamčevine ponuditelju bez prava na zakonsku zateznu kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.
 
 1. Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunati u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine vratit će jamčevinu na račun s kojeg je ista isplaćena bez prava na zakonsku zateznu kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate.
 
 1. Ako se ponuditelj natječe za više oglašenih stanova, za svaki je u obvezi dati odvojenu ponudu u posebnoj omotnici s dokumentacijom koju ponuda mora sadržavati.
 
 1. Ponuda i priložena dokumentacija trajno se zadržavaju te se ne vraćaju ponuditelju.
 
 1. Nakon javnog otvaranja ponuda, svi ponuditelji imaju pravo uvida u natječajnu dokumentaciju i podnesene ponude, po prethodnoj najavi.
 
 1. Po završetku javnog otvaranja ponuda, povjerenstvo za provedbu javnog prikupljanja ponuda izvršit će uvid u zaprimljene ponude, ocijeniti valjanost svake ponude te  sastaviti zapisnik koji će sadržavati prijedlog članova povjerenstva o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
 
 1. Ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donijet će Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja i prodaji stana. 
 
 1. O rezultatima javnog natječaja ponuditelji će biti obaviješteni putem mrežnih  stranica Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, s tim da će se najpovoljnijem ponuditelju odluka dostaviti na adresu elektroničke pošte navedenu u ponudi.
 
 1. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine pripremit će nacrt ugovora o kupoprodaji te će isti dostaviti nadležnom općinskom državnom odvjetništvu u svrhu pribavljanja mišljenja o pravnoj valjanosti, sukladno članku 47. stavku 1 Zakona o državnom odvjetništvu („Narodne novine“ br. 67/2018).
 
 1. Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ovlašteno je sklopiti ugovor o kupoprodaji s najpovoljnijim ponuditeljem nakon što nadležno općinsko državno odvjetništvo dostavi mišljenje da je ugovor o kupoprodaji pravno valjan.
 
 1. Ukoliko nadležno općinsko državno odvjetništvo dostavi mišljenje da se ugovor o kupoprodaji ne može sklopiti, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine izvršit će povrat uplaćene jamčevine bez prava na zakonsku zateznu kamatu najpovoljnijem ponuditelju i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost.
 
 1. Izabrani ponuditelj dužan je u roku od 8 (slovima: osam) dana od dostave ugovora o kupoprodaji isti potpisati i dostaviti Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. U suprotnom, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine može odluku o izboru najboljeg ponuditelja i prodaji stana staviti izvan snage.
 
 
SADRŽAJ PONUDE
 
 1. Ponuda mora sadržavati
  1. oznaku stana (redni broj, oznaka stana i adresa, a ukoliko isto nije naznačeno, iz ponude treba nedvojbeno proizlaziti za koji se stan podnosi ponuda),
  2. ponuđeni iznos kupoprodajne cijene u kunama,
  3. ime i prezime ponuditelja, prebivalište/sjedište, osobni identifikacijski broj (OIB) (za fizičke osobe i fizičke osobe koje imaju registrirani obrt ili obavljaju samostalnu profesionalnu djelatnost) odnosno naziv trgovačkog društva, sjedište, osobni identifikacijski broj (OIB) (za pravne osobe) te adresu elektroničke pošte i broj telefona radi kontakta,
  4. potvrdu izdanu od Ministarstva financija – Porezne uprave (izvornik, preslika ili elektronski zapis) da ponuditelj nije dužnik po osnovi javnih davanja, osim ako je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se pridržava rokova plaćanja, ne stariju od 30 dana na dan otvaranja ponuda,
  5. domaće fizičke osobe dužne su priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku važeće putovnice
  6. presliku izvatka iz odgovarajućeg registra (sudskog, obrtnog ili drugog), rješenje o upisu u odgovarajući upisnik samostalnih djelatnosti, izvadak iz domicilnog registra za strane pravne osobe s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik, a koji izvaci i rješenja ne smiju biti stariji od 30 dana na dan otvaranja ponuda,
  7. dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine IBAN: HR12 1001005 1863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-47061-OIB UPLATITELJA, a u opisu plaćanja treba navesti oznaku stana za koji se uplaćuje jamčevina.
 
Posebno se ističe da nalog za uplatu jamčevine mora biti izvršen najkasnije do isteka roka za podnošenje ponuda.  
 
 1. izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana računajući od dana otvaranja ponuda.
 
 1. Ponuda s cjelokupnom dokumentacijom za sudjelovanje u javnom natječaju mora biti numerirana na način da je označen svaki broj stranice ponude i dokumentacije (npr.: 1/3, 2/3, 3/3) te mora biti uvezana u cjelinu ( npr. jamstvenikom ili vrpcom ) na način da nije moguće naknadno vađenje ili umetanje listova ili dijelova ponude.
 
 1. Ponuda koja ne sadrži sve navedeno u točki I. i nije numerirana i uvezana na način predviđen točkom II., smatrat će se nevaljanom.