Zakup nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske 1/21

Slika /dokumenti/imovina/Natjecaji/2021-01-NEK-RH/Uvala Slana.png

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 24. ožujka 2021. do 10:00 sati
ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA I DAVANJU U ZAKUP KAMPA UVALA SLANA S APART HOTELOM CLUB VALA U SELCU