Energetska obnova višestambenih zgrada

Najava Poziva za energetsku obnovu višestambenih zgrada

Objava dugoočekivanog Poziva za energetsku obnovu višestambenih zgrada planirana je do kraja I. kvartala 2022. godine, a bit će sufinancirana iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“ kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026. (NPOO). Više...
 
Vlada Republike Hrvatske je 24. lipnja 2014. godine donijela Program energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine. Ciljevi ovog Programa su utvrđivanje i analiza potrošnje energije i energetske učinkovitosti u postojećem stambenom fondu Republike Hrvatske, utvrđivanje potencijala i mogućnosti smanjenja potrošnje energije u postojećim stambenim zgradama, razrada provedbe mjera za poticanje poboljšanja energetske učinkovitosti u postojećim stambenim zgradama te ocjena njihovog učinka.  

Sredstva za energetsku obnovu višetambenih zgrada povlače se iz Europskih fondova u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. 

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je u siječnju 2017. godine zatvorilo Poziv za „Energetsku obnovu višestambenih zgrada“  te je zahvaljujući velikom interesu stanara, odnosno upravitelja zgrada i predstavnika suvlasnika ugovorilo cjelokupnu alokaciju koja je bila na raspolaganju iz Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za financijsko razdoblje 2014-2020. Na poziv su zaprimljene čak 649 prijave od kojih kriterije zadovoljava njih 596. Iznos ukupne investicije je preko milijardu kuna, a više od 560 milijuna kuna čine bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj. Ugovorenim projektima obuhvaćeni su stanari 16 000 kućanstava u višestambenim zgradama. Navedenim pozivom podupirale su se mjere energetske obnove višestambenih zgrada kroz integrirani pristup te je ugradnja dizala bila prihvatljiv trošak ukoliko se zadovoljio uvjet uštede energije za grijanje/hlađenje od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe projekta.

Pregled potpisanih ugovora s kratkim opisom projekta

Početkom I. kvartala 2020. godine u planu je objava novog Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“, kojim će se podupirati provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije, posebno integriranim pristupom, u višestambenim zgradama. Predlažemo svima zainteresiranima da prate web stranice Ministarstva na kojima će sve informacije o novom pozivu i uvjetima prijave biti pravovremeno objavljene.


Dodatne informacije: