Energetska obnova obiteljskih kuća

Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća 2021.

Obiteljske kuće čine 65% stambenog fonda u Hrvatskoj koji je odgovoran za 40% od ukupne potrošnje energije na nacionalnoj razini. Najviše obiteljskih kuća u Hrvatskoj je izgrađeno prije 1987. godine te nemaju gotovo nikakvu ili samo minimalnu toplinsku izolaciju (energetski razred E i lošiji). Takve kuće troše 70% energije za grijanje, hlađenje i pripremu potrošne tople vode, a mjere energetske učinkovitosti mogu značajno smanjiti njihovu potrošnju, u nekim slučajevima i do 60% u odnosu na trenutnu.

Vlada Republike Hrvatske, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode donijeli su 27. ožujka 2014. godine Program energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine (Narodne novine broj 43/1436/1557/2083/21), kojeg provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Cilj je Programa povećanje energetske učinkovitosti postojećih kuća, smanjenje potrošnje energije i emisija CO2 u atmosferu te smanjenje mjesečnih troškova za energente, uz ukupno poboljšanje kvalitete života. Istovremeno, planiranje ovakvih zahvata podrazumijeva i angažman lokalnih tvrtki i stručnjaka odnosno potiče gospodarsku aktivnost. 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je 15. rujna 2021. godine objavio Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Svi zainteresirani od 30. studenog 2021. u sustavu e-Prijave moći će ispuniti prijavni obrazac te učitati svu potrebnu dokumentaciju, dok će se sa službenim zaprimanjem zahtjeva krenuti tjedan dana kasnije, od utorka 7. prosinca 2021. 

U okviru Javnog poziva (EnU-2/21) za energetsku obnovu obiteljskih kuća, sufinancira se cjelovita energetska obnova postojećih obiteljskih kuća koje nisu oštećene u potresu, ali i samostalni sustavi za korištenje obnovljivih izvora energije, uključujući fotonaponskeelektrane. Ono u čemu se ti projekti razlikuju je postotak sufinanciranja i minimalni energetski razred kuće koja se prijavljuje za obnovu.

Mjere koje se sufinanciraju: 

 • A1. - cjelovita energetska obnova koja obuhvaća povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće i ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije 
 • A2. - povećanje toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora kroz provedbu minimalno jedne od mjera na vanjskoj ovojnici obiteljske kuće
 • A3. - ugradnja sustava za korištenje obnovljivih izvora energije.

Popisi mjera, njihovih minimalnih tehničkih uvjeta, kao i prihvatljive opreme i radova kojima se isti postižu sadržani su u Tehničkim uvjetima.

Obiteljske kuće čija se energetska obnova potiče moraju biti energetski certificirane te energetskog razreda (prema godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje, QH,nd):

 • D ili lošijeg u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno C ili lošijeg u primorskoj Hrvatskoj, u slučaju provedbe aktivnosti A1 ili A2,
 • C ili boljeg u kontinentalnoj Hrvatskoj odnosno B ili boljeg u primorskoj Hrvatskoj, u slučaju provedbe aktivnosti A3.

Iznos sufinanciranja je do 60 posto bespovratnih sredstava, pri čemu je toplinska zaštita nekog od elemenata vanjske ovojnice (vanjskih zidova, krova, poda ili stolarije) obvezna mjera, za koju je maksimalno moguće dobiti do 120.000 kuna. Međutim, poželjno je da obnova bude cjelovita odnosno da uključuje i ugradnju nekog od sustava za korištenje obnovljivih izvora energije. U tom slučaju je maksimalan iznos poticaja čak 204.000 kuna.

Sredstva će za takve sustave moći dobiti i kuće boljih energetskih svojstava, kojima nisu potrebne mjere energetske obnove. Riječ je o kućama:

 • energetskog razreda C ili boljeg u kontinentalnoj Hrvatskoj
 • odnosno B ili boljeg u primorskoj Hrvatskoj,
 • na raspolaganju će biti 40, 60 ili 80 posto bespovratnih sredstava za sustave korištenja obnovljivih izvora energije, ovisno o lokaciji

Na Javni poziv Fonda mogu se prijaviti:

 • građani, vlasnici ili suvlasnici kuća površine do 600 m2 ili do 3 stambene jedinice, u kojima je više od 50% površine namijenjeno stanovanju.

Obvezan uvjet je i suglasnost ostalih suvlasnika te prebivalište na navedenoj adresi, prijavljeno najkasnije 30 dana prije podnošenja prijave koje će i ove godine biti isključivo elektroničkim putem.

Zainteresirane građane se poziva da za početak u sustavu ePrijave (https://prijave.fzoeu.hr) izrade svoj korisnički račun, kako bi se nakon početka zaprimanja prijava mogli ulogirati, unijeti potrebne podatke i učitati obvezne dokumente. Prijava se dovršava potvrdom unosa podataka i dokumenata te se lista zaprimljenih zahtjeva kreira prema vremenu njihovog zaprimanja.

Obvezna dokumentacija:

 • sken osobne iskaznice svih suvlasnika kuće
 • zemljišno-knjižni izvadak čestice 
 • važeći dokaz da je obiteljska kuća izgrađena prema Zakonu o gradnji

Ključni dokumenti su i:

 • Izvješće energetskog certifikatora o provedenom energetskom pregledu i važeći energetski certifikat obiteljske kuće, na temelju kojih mora biti izrađena i dostavljena detaljna ponuda ili troškovnik izvođača radova odnosno dobavljača opreme
 • fotodokumentacija kojom se dokazuje postojeće stanje obiteljske kuće
 • Glavni projekt, ako se provode mjere za koje je propisana obveza njegove izrade

Građani za sam postupak prijave mogu potražiti i stručnu podršku, koju će im Fond sufinancirati s do 500 kuna.  

Podsjetimo kako je Javni poziv Fond objavio nakon što je Vlada RH donijela Odluku o produžetku Programa energetske obnove obiteljskih kuća, kojeg je izradilo Ministarstvo graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine. 

Provedbom Odluke Vlade osigurava se kontinuitet energetske obnove zgrada u 2021. godini do izrade novog Programa koji će pokriti razdoblje do 2030. godine.

Uz ovaj poziv Fonda, biti će objavljen još jedan Javni poziv namijenjen sufinanciranju energetske obnove obiteljskih kuća oštećenih u potresu, nakon provedbe konstrukcijske obnove i/ili nakon  popravaka nekonstrukcijskih elemenata, odnosno usporedno s istim. Tim će se pozivom energetska obnova obiteljskih kuća koje su oštećene u potresu sufinancirati sa stopom od 80% prihvatljivih troškova, u cilju osiguravanja jednakih uvjeta sufinanciranja konstruktivne i energetske obnove, te poticanja građana, vlasnika obiteljskih kuća, na sveobuhvatnu obnovu. Za taj je poziv osigurano dodatnih 100 milijuna kuna. 

Cilj sufinanciranih mjera je smanjiti količinu potrebne energije za zagrijavanje i hlađenje prostora te povećati korištenje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama, čime će se građanima poboljšati kvaliteta života i smanjiti troškovi. Sredstva za provedbu ovog programa je osiguralo Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u sklopu Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova.

Spomenimo i kako je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 2020. godine objavio dva javna poziva: za građane (su)vlasnike postojećih obiteljskih kuća, s iznosom za sufinanciranje u iznosu od 171 milijun kuna te za građane u opasnosti od energetskog siromaštva, s iznosom za financiranje u iznosu od 32 milijuna kuna. Tim su poziva sufinancirane sufinancirane obnove na 3.100 obiteljskih kuća.  

Uz povećani ukupni budžet od 390 milijuna kuna, ove 2021. godine procjenjuje se da bi Ugovore za sufinanciranje moglo dobiti oko 5.000 kućanstava.

Nastavak sufinanciranja ovakvih mjera predviđen je i Integriranim nacionalnim energetskim i klimatskim planom, ali ga predviđa i klimatska politika EU te se s nastavkom sufinanciranja planira nastaviti i iduće godine.

Dodatne informacije: