Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine

​Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine donosi se donosi se temeljem Zakona o gradnji, u svrhu ispunjenja strateškog srednjoročnog cilja postavljenog u Dugoročnoj strategiji obnove nacionalnog fonda zgrada. Program doprinosi strateškom cilju kojim bi sve zgrade u Hrvatskoj do 2050. godine bile gotovo nula energetske ili s visokom razinom energetske učinkovitosti, a stopa energetske obnove ukupnog fonda zgrada planira se postupno povećati s 0,7% godišnje na 3% do 2030. godine.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 31. ožujka 2022. donijela Odluku o donošenju Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine, koja je objavljena u "Narodnim novinama" broj 41/2022.