Projektanti i nadzorni inženjeri

Hrvatska komora inženjera građevinarstva
www.hkig.hr/ 

Hrvatska komora arhitekata
www.arhitekti-hka.hr/

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije
http://www.hkoig.hr/

Hrvatska komora inženjera elektrotehnike
www.hkie.hr/ 

Hrvatska komora inženjera strojarstva
www.hkis.hr/