Unapređenje sustava eNekretnine – izrađeni i implementirani cjenovni blokovi

Ministarstvo je u suradnji s tvrtkama Ericsson Nikola Tesla d.d. i Akteracija d.o.o. te Zavodom za fotogrametriju d.d. izradilo i objavilo kartografski prikaz početnog stanja cjenovnih blokova za područje cijele Republike Hrvatske.

Cjenovni blokovi predstavljaju najmanju prostornu cjelinu na kojoj se postiže približno ista razina kupoprodajnih cijena za nekretnine približno istih obilježja i osnovna su podloga za izradu plana približnih vrijednosti (sastavni dio eNekretnina zajedno s zbirkom kupoprodajnih cijena), sukladno odredbama članka 12. stavka 3., odnosno članka 20. stavka 3. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina ("Narodne novine" broj 78/2015.).

Izrađeno je ukupno 16.934 cjenovnih blokova a njihovom je implementacijom u sustav eNekretnine omogućeno zahvaćanje podataka odabranih vrsta nekretnina unutar zadanog cjenovnog bloka određene namjene. Prilikom formiranja svakog pojedinog cjenovnog bloka posebna je pozornost dana načinu izrade odnosno planirano je da najveći dio površine obuhvata cjenovnog bloka bude istih obilježja tako da visoka homogenost njihovih obilježja značajno olakšava vođenje zbirke kupoprodajnih cijena, povećava njenu preglednost i daje dodatnu mogućnost lakše pretrage i dohvata potrebnih podataka ovlaštenim korisnicima sustava.  
 

                        

                              Prikaz: Karakterističan primjer cjenovnih blokova na gradskom području