Novi Europski Bauhaus

Novi europski Bauhaus pokrenut je 2021. kao ekološki, gospodarski i kulturni projekt koji će dovesti do zajedničkog osmišljavanja atraktivnijih, održivijih i uključivijih načina suživota.
 
Tri temeljne vrijednosti ove inicijative su: održivost, estetika i uključivanje.   
 
Projekt uključuje ulaganja zajedničkih napora u postizanju vizije i ciljeva Europskog zelenog plana, kako bi Europska unija bila moderno društvo, resursno učinkovito i konkurentno gospodarstvo.
 
U razdoblju 2021. – 2022. godine iz programa EU-a izdvojit će se oko 85 milijuna eura za projekte u okviru novog europskog Bauhausa. Novi europski Bauhaus bit će uključen u mnoge programe EU-a kao kontekstualni element ili prioritet bez prethodno utvrđenog namjenskog proračuna.

Sredstva će se osigurati iz više programa EU-a, među kojima su Obzor Europa, program za istraživanje i inovacije (posebice misije Obzora Europa), program LIFE za okoliš i klimatsku politiku i Europski fond za regionalni razvoj. Komisija poziva države članice da uključe temeljne vrijednosti Novog europskog Bauhausa u svoje strategije za socioekonomski i teritorijalni razvoj kao i da iskoriste relevantne dijelove svojih planova za oporavak i otpornost te programe u okviru kohezijske politike, za izgradnju bolje budućnosti za sve.