18.07.2023. - Javni poziv za dodjelu financijske potpore za prostorno uređenje područja naseljenog Romima

U cilju unaprjeđenja sustava prostornoga uređenja, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine raspisalo je Javni poziv za dodjelu financijske potpore za prostorno uređenje područja naseljenog Romima. 

Svrha je ovog poziva osigurati financijsku potporu za izradu prostornih planova te projektne i druge tehničke dokumentacije za potrebe ishođenja akata za gradnju na područjima naseljenim Romima.  
  
Prihvatljivi podnositelji zahtjeva na ovaj poziv su jedinice lokalne samouprave.  
 
Prihvatljive aktivnosti su: 
  • izrada prostornih planova : urbanistički planovi uređenja (UPU)  
  • projektno-tehnička dokumentacija : idejni projekt,  glavni  projekt, parcelacijski elaborat i druga tehnička dokumentacija za potrebe ishođenja akata za gradnju 
 
Zahtjev se podnosi Ministarstvu na propisanom Obrascu prijave, putem adrese e-pošte: dozvole@mpgi.hr, najkasnije do 1. rujna 2023. godine.
 
Dokumentacija uz prijavu: 
  • Obrazac prijave cjelovito popunjen te ovjeren potpisom i pečatom,
  • isti Obrazac u elektroničkom obliku,
  • Odluku JLS o pokretanju postupaka koji su predmet ovog javnog poziva (preslika), 
  • preslik Ugovora sa odabranim izvršiteljem ili preslik najpovoljnije odabrane ponude,
  • izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja.
  
Financijska sredstva za prostorno uređenje predmetnih područja osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu.
 
Javni poziv sa svim potrebnim informacijama dostupan je OVDJE a za eventualna pitanja i dodatne informacije dostupna je adresa e-pošte: dozvole@mpgi.hr  
 

Dokumenti