Sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave u 2018. godini

U cilju unapređenja prostornog uređenja Hrvatske, ove je godine u Državnom proračunu osigurano 3,1 milijuna kuna za poticanje izrade prostornih planova županija, gradova i općina. 

Javni poziv zainteresiranim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave raspisan je 16. veljače 2018. godine temeljem Odluke o raspisivanju javnog poziva od 14. veljače 2018. godine.

Prvo obračunsko razdoblje zaključeno je 11. travnja 2018. te je zaprimljeno čak 111 zahtjeva. Nakon provedenog postupka administrativne provjere, a zbog velikog broja zahtjeva,  Povjerenstvo za vrednovanje, ocjenjivanje i izradu prijedloga odabira predložilo je Ministru sufinanciranje urednih zahtjeva svih općina, gradova i županija podnesenih do 11. travnja 2018., ali uzimajući u obzir samo po jedan zahtjev svake općine/grada /županije (onaj s najvišim iznosom sufinanciranja) i to na način da se sredstva dodijele u iznosu cca 10 - 50 posto od ukupnog iznosa cijene izrade plana, ovisno o stupnju razvijenosti i ostalim kriterijima za bodovanje iz Naputka za ocjenjivanje.

U prvom obračunskom razdoblju sufinancira se izrada 81 prostornog plana za što su osigurana sredstva u iznosu od 2.685.170,00 kuna.

Popis općina, gradova i županija koji su dobili financijska sredstva za izradu prostornih planova u 2018. godini – prvo obračunsko razdoblje 

Javni poziv zatvoren je 30. rujna 2018. godine. U drugom obračunskom razdoblju, od 11. travnja 2018. do 30. rujna 2018. zaprimljeno je ukupno 99 zahtjeva za sufinanciranje izrade prostornih planova od ukupno 78 jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave. Zbog velikog broja zahtjeva i ograničenih sredstava u drugom obračunskom razdoblju sufinancirat će se samo zahtjevi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave nižih razvojnih skupina i to samo onih koje su prema kriterijima za bodovanje iz Naputka za ocjenjivanje sakupile 40 - 50 bodova, uzimajući u obzir samo po jedan zahtjev svake JL/P(R)S, a na način da se općinama / gradovima / županijama dodijele sredstva u iznosu od cca 25% od ukupnog iznosa cijene izrade plana (odnosno do utroška Državnim proračunom predviđenih sredstava).

U drugom obračunskom razdoblju sufinancirat će se tako izrada 23 prostorna plana i utrošit će se svih preostalih 453.830,00 kuna.

Popis općina, gradova i županija koji su dobili financijska sredstva za izradu prostornih planova u 2018. godini – drugo obračunsko razdoblje 

Podsjećamo općine i gradove kojima su prethodnih godina dodijeljena sredstva sufinanciranja, na ugovornu obvezu da po završetku izrade plana i izvršenom plaćanju dostave Ministarstvu završno izvješće o izradi plana s izvješćem o utrošenim sredstvima (kopije računa ugovornog izrađivača plana i kopije izvoda o plaćanju iz kojeg je vidljiv prijenos sredstava po ispostavljenom računu), te obavijest o donošenju Plana.

Za eventualna pitanja i dodatne informacije možete se obratiti Upravi za prostorno uređenje, pravne poslove i programe Europske unije ovog Ministarstva na tel. 01/3782 467 ili na adresu e-pošte:
prostorni.planovi.sufinanciranje@mgipu.hr

Sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave za 2017. godinu

30.11.2017. - Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je popis općina, gradova i županija koje su dobile financijska sredstva za izradu prostornih planova u 2017. godini. U 2017. godini za tu je namjenu u Državnom proračunu osigurano 3 milijuna kuna.

Predstavnici općina, gradova i županija zahtjeve su mogli tijekom godine poslati u ovo Ministarstvo na način kako je propisano u Naputku o postupku sufinanciranja izrade prostornih planova jedinica lokalne ili područne samouprave dodjelom sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu od 18. siječnja 2017. godine.

Zaprimljene zahtjeve razmatralo je stručno Povjerenstvo Ministarstva u dva navrata i to 5. svibnja 2017. godine i 2. studenog 2017. godine a prilikom raspodjele sredstava uzimalo se u obzir nekoliko kriterija: indeks razvijenosti, strateška važnost u odnosu na velike razvojne, infrastrukturne i prirodne sustave, očekivana dinamika izgradnje i regionalne funkcije, broj stanovnika, razvojne mogućnosti, mogućnost financiranja iz vlastitih sredstava ili iz EU fondova te stupanj izrađenosti plana.

Sredstva se dodjeljuju u iznosu od 20 do 50% od ukupnog iznosa cijene izrade plana a sa svakom jedinicom lokalne ili područne (regionalne) samouprave sklapa se Ugovor o dodjeli sredstava za izradu predmetnog plana. Dodijeljena sredstva dužna su se koristiti isključivo za predmetnu namjena o čemu je potrebno dostaviti izvješća o utrošenim sredstvima za izradu plana nakon utroška istih, zajedno s izdanim računima i uplatnicama po računima. 

Popis općina i gradova koji su dobili financijska sredstva za izradu prostornih planova u 2017. godini – prvo obračunsko razdoblje; drugo obračunsko razdoblje

Naputak o postupku sufinanciranja izrade prostornih planova jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave dodjelom sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu

Prvo obračunsko razdoblje :

Drugo obračunsko razdoblje :