Suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine pravnim osobama izdaje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova:

  1. izrade nacrta prijedloga svih prostornih planova i nacrta izvješća o stanju u prostoru svih razina te obavljanje poslova u vezi s pripremom i donošenjem svih prostornih planova i izvješća o stanju u prostoru svih razina (suglasnosti za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja) i
  2. izrade nacrta prijedloga urbanističkih planova uređenja i obavljanje poslova u vezi s pripremom i donošenjem urbanističkih planova uređenja (suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja izrade nacrta urbanističkih planova uređenja)


Izmjenama i dopunama Zakona („Narodne novine" 110/19) određeno je da ovlašteni arhitekt urbanist koji poslove obavlja u vlastitom uredu, može obavljati sve stručne poslove prostornog uređenja ukoliko ishodi suglasnost Ministarstva.

Područje je regulirano Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine" broj 78/15, 118/18, 110/19) koji je stupio na snagu 25. srpnja 2015. godine te Pravilnikom o izdavanju suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja  („Narodne novine" broj 136/15.) koji je stupio na snagu 26. prosinca 2015. godine.

Obrasci zahtjeva s prilozima dostavljaju se: 
  • p​oštom na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb
  • ili osobno u pisarnicu Ministarstva, Ulica Republike Austrije 14, Zagreb, radnim danom od 8:30 do 13:30 sati
  • ili u elektroničkom obliku na adresu e-pošte: prostorno.uredjenje.suglasnosti@mpgi.hr


Obavijest o važenju suglasnosti 

Suglasnost se izdaje na neodređeno vrijeme.

Izmjenama i dopunama Zakona („Narodne novine" 110/19) određeno je da osoba koja ima suglasnost za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja nije više u obvezi dostavljati godišnju obavijest kojom dokazuje da nisu prestali postojati uvjeti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, ali je dužna o svakoj promjeni ispunjavanja uvjeta za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja obavijestiti Ministarstvo u roku od 30 dana od dana nastanka promjene.

Suglasnosti koje su ishođene temeljem Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“ broj 152/08., 124/09., 49/11. i 25/13.) i Pravilnika o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja („Narodne novine" broj 118/09.) važile su:

  • do 25. srpnja 2017. (suglasnosti za obavljanje svih stručnih poslova prostornog uređenja )
  • do 26. prosinca 2017. (suglasnosti za izradu urbanističkih planova uređenja)


Do navedenih datuma pravne osobe bile su obvezne ishoditi suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja sukladno važećim propisima koji reguliraju ovo područje.