Smjernice komunalnim redarima za primjenu Zakona o građevinskoj inspekciji

Smjernice za primjenu odredbi Zakona o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“, broj: 153/13) u dijelu u kojem ih primjenjuju komunalni redari izrađene su kako bi se olakšala primjena odredbi navedenog Zakona koje komunalni redari primjenjuju u provedbi nadzora.
Obrasci rješenja – komunalni redari
Obrasce je moguće otvoriti u PDF obliku:
 
Uklanjanje ruševine zgrade
 
1.1. RJEŠENJE O UKLANJANJU – članak 52. ZGI-a
1.2. RJEŠENJE O IZVRŠENJU RJEŠENJA O UKLANJANJU – članak 52. ZGI-a
1.3. RJEŠENJE O TROŠKOVIMA IZVRŠENJA RJEŠENJA O UKLANJANJU – članak 52. ZGI-a
1.4. RJEŠENJE O OBUSTAVI IZVRŠENJA RJEŠENJA O UKLANJANJU – članak 52. ZGI-a

 
Otklanjanje oštećenja pročelja i pokrova postojeće zgrade
 
2.1. RJEŠENJE O OTKLANJANJU OŠTEĆENJA PROČELJA POSTOJEĆE ZGRADE KOJA NISU NOSIVA KONSTRUKCIJA – članak 53. ZGI-a
2.2. RJEŠENJE O IZVRŠENJU RJEŠENJA O OTKLANJANJU OŠTEĆENJA PROČELJA POSTOJEĆE ZGRADE KOJA NISU NOSIVA KONSTRUKCIJA – članak 53. ZGI-a
2.3. RJEŠENJE O TROŠKOVIMA IZVRŠENJA RJEŠENJA O OTKLANJANJU OŠTEĆENJA PROČELJA POSTOJEĆE ZGRADE KOJA NISU NOSIVA KONSTRUKCIJA – članak 53. ZGI-a
2.4. RJEŠENJE O OBUSTAVI IZVRŠENJA RJEŠENJA O OTKLANJANJU OŠTEĆENJA PROČELJA POSTOJEĆE ZGRADE KOJA NISU NOSIVA KONSTRUKCIJA – članak 53. ZGI-a
 
3.1. RJEŠENJE O OTKLANJANJU OŠTEĆENJA POKROVA POSTOJEĆE ZGRADE KOJA NISU NOSIVA KONSTRUKCIJA – članak 53. ZGI-a
3.2. RJEŠENJE O IZVRŠENJU RJEŠENJA O OTKLANJANJU OŠTEĆENJA POKROVA POSTOJEĆE ZGRADE KOJA NISU NOSIVA KONSTRUKCIJA – članak 53. ZGI-a
3.3. RJEŠENJE O TROŠKOVIMA IZVRŠENJA RJEŠENJA O OTKLANJANJU OŠTEĆENJA POKROVA POSTOJEĆE ZGRADE KOJA NISU NOSIVA KONSTRUKCIJA – članak 53. ZGI-a
3.4. RJEŠENJE O OBUSTAVI IZVRŠENJA RJEŠENJA O OTKLANJANJU OŠTEĆENJA POKROVA POSTOJEĆE ZGRADE KOJA NISU NOSIVA KONSTRUKCIJA – članak 53. ZGI-a

 
Otklanjanje oštećenja pročelja i pokrova postojeće zgrade upisane u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske ili postojeće zgrade koja se nalazi u kulturno-povijesnoj cjelini upisanoj u taj Registar
 
4.1. RJEŠENJE O OTKLANJANJU OŠTEĆENJA PROČELJA POSTOJEĆE ZGRADE KOJA NISU NOSIVA KONSTRUKCIJA – članak 53. ZGI-a
4.2. RJEŠENJE O IZVRŠENJU RJEŠENJA O OTKLANJANJU OŠTEĆENJA PROČELJA POSTOJEĆE ZGRADE KOJA NISU NOSIVA KONSTRUKCIJA – članak 53. ZGI-a
4.3. RJEŠENJE O TROŠKOVIMA IZVRŠENJA RJEŠENJA O OTKLANJANJU OŠTEĆENJA PROČELJA POSTOJEĆE ZGRADE KOJA NISU NOSIVA KONSTRUKCIJA – članak 53. ZGI-a
4.4. RJEŠENJE O OBUSTAVI IZVRŠENJA RJEŠENJA O OTKLANJANJU OŠTEĆENJA PROČELJA POSTOJEĆE ZGRADE KOJA NISU NOSIVA KONSTRUKCIJA – članak 53. ZGI-a
 
5.1. RJEŠENJE O OTKLANJANJU OŠTEĆENJA POKROVA POSTOJEĆE ZGRADE KOJA NISU NOSIVA KONSTRUKCIJA – članak 53. ZGI-a
5.2. RJEŠENJE O IZVRŠENJU RJEŠENJA O OTKLANJANJU OŠTEĆENJA POKROVA POSTOJEĆE ZGRADE KOJA NISU NOSIVA KONSTRUKCIJA – članak 53. ZGI-a
5.3. RJEŠENJE O TROŠKOVIMA IZVRŠENJA RJEŠENJA O OTKLANJANJU OŠTEĆENJA POKROVA POSTOJEĆE ZGRADE KOJA NISU NOSIVA KONSTRUKCIJA – članak 53. ZGI-a
5.4. RJEŠENJE O OBUSTAVI  IZVRŠENJA RJEŠENJA O OTKLANJANJU OŠTEĆENJA POKROVA POSTOJEĆE ZGRADE KOJA NISU NOSIVA KONSTRUKCIJA – članak 53. ZGI-a

 
Uklanjanje građevine
 
6.1. RJEŠENJE O UKLANJANJU – članak 55. stavak 1. ZGI-a
6.2. RJEŠENJE IZVRŠENJU RJEŠENJA O UKLANJANJU – članak 55. stavak 1. ZGI-a
6.3. RJEŠENJE O TROŠKOVIMA IZVRŠENJA RJEŠENJA O UKLANJANJU – članak 55. stavak 1. ZGI-a
6.4. RJEŠENJE O OBUSTAVI IZVRŠENJA RJEŠENJA O UKLANJANJU – članak 55. stavak 1. ZGI-a
 
7.1. RJEŠENJE O UKLANJANJU – članak 55.  stavak 2. ZGI-a
7.2. RJEŠENJE O IZVRŠENJU RJEŠENJA O UKLANJANJU – članak 55. stavak 2. ZGI-a
7.3. RJEŠENJE O TROŠKOVIMA IZVRŠENJA RJEŠENJA O UKLANJANJU – članak 55. stavak 2. ZGI-a
7.4. RJEŠENJE O OBUSTAVI IZVRŠENJA RJEŠENJA O UKLANJANJU – članak 55. stavak 2. ZGI-a

 
Usklađivanje provedbe zahvata u prostoru koji nije građenje
 
8.1. RJEŠENJE O USKLAĐIVANJU ZAHVATA U PROSTORU – članak 56. ZGI-a
8.2. RJEŠENJE O IZVRŠENJU RJEŠENJA O USKLAĐIVANJU ZAHVATA U PROSTORU – članak 56. ZGI-a
8.3. RJEŠENJE O TROŠKOVIMA IZVRŠENJA RJEŠENJA O USKLAĐIVANJU ZAHVATA U PROSTORU – članak 56. ZGI-a
8.4. RJEŠENJE O OBUSTAVI IZVRŠENJA RJEŠENJA O USKLAĐIVANJU ZAHVATA U PROSTORU – članak 56. ZGI-a

 
Uklanjanje zahvata u prostoru koji nije građenje
 
9.1. RJEŠENJE O UKLANJANJU ZAHVATA U PROSTORU – članak 57. ZGI-a
9.2. RJEŠENJE O IZVRŠENJU RJEŠENJA O UKLANJANJU ZAHVATA U PROSTORU – članak 57. ZGI-a
9.3. RJEŠENJE O TROŠKOVIMA IZVRŠENJA RJEŠENJA O UKLANJANJU ZAHVATA U PROSTORU – članak 57. ZGI-a
9.4. RJEŠENJE OBUSTAVI IZVRŠENJA RJEŠENJA O UKLANJANJU ZAHVATA U PROSTORU – članak 57. ZGI-a

 
Privremena obustava izvođenja radova
 
10.1. RJEŠENJE O PRIVREMENOJ OBUSTAVI IZVOĐENJA RADOVA – članak 58. ZGI-a
10.2. RJEŠENJE O NOVČANOJ KAZNI – sprječavanje izvođenja radova – članak 58. ZGI-a i članak 142. ZUP-a

 
Dovršenje vanjskog izgleda zgrade
 
11.1. RJEŠENJE O DOVRŠENJU VANJSKOG IZGLEDA ZGRADE – članak 59. ZGI-a
11.2. RJEŠENJE O NOVČANOJ KAZNI RADI DOVRŠENJA VANJSKOG IZGLEDA ZGRADE – članak 59. ZGI-a

 
Izlaganje energetskog certifikata
 
12.1. RJEŠENJE O IZLAGANJU ENERGETSKOG CERTIFIKATA – članak 60. ZGI-a
12.2. RJEŠENJE O NOVČANOJ KAZNI – izlaganje energetskog certifikata – članak 60. ZGI-a