Priručnik za integraciju seizmoloških podataka

U okviru provedbe reformske mjere C6.1.R4 Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. – „Modernizacija i integracija seizmičkih podataka za proces obnove i planiranje buduće gradnje te monitoring javne infrastrukture“ izrađen je ovaj priručnik koji predstavlja sustav smjernica i uputa za prostorne planere na lokalnoj i regionalnoj razini za implementaciju seizmoloških podataka i usmjeravanje prostora Hrvatske prema višem stupnju otpornosti od rizika.

U Priručniku su opisani osnovni pojmovi u seizmologiji, kako, gdje i zašto nastaju potresi te kako se oni kvantificiraju. Objašnjeno je kako se potres karakterizira, opisani su intenzitet i magnituda potresa te njihove razlike i međusobna povezanost. Ukratko je prezentirano kako se potresi bilježe i analiziraju, opisana je seizmičnost Hrvatske i prikazane karte epicentara s pripadajućim magnitudama potresa koji su se dogodili te su istaknuti potresi koji su se manifestirali najvećom magnitudom.

Objašnjeni su osnovni pojmovi i koncepti inženjerske seizmologije, seizmički hazard i rizik (potresna opasnost i ugroženost) te kako se oni računaju. Opisana je i seizmička mikrozonacija.

Objašnjene su osnove djelovanja potresa na građevine te dinamički parametri tla i građevina kojima se bavi inženjerska seizmologija. Komentirane su i prikazane karte potresnih područja Hrvatske, opisana metodologija njihove izrade i prikazane i objašnjene karte koje su se ranije koristile.

Prikazana je hrvatska mreža seizmoloških postaja, stalne i mobilne postaje osnovne mreže, privremene privredne seizmološke postaje te postaje postavljene u sklopu znanstvenih projekata. Predstavljeni su i sustavi automatske obrade podataka u seizmologiji, sustav ranog upozoravanja o potresu i sustav promptnog obavješćivanja o potresima te je komentirano njihovo korištenje u Hrvatskoj.

Grafički dio Priručnika sadržava karte seizmičkog hazarda koje prikazuju iznose (horizontalnih) vršnih ubrzanja tla (tipa A) za povratno razdoblje od 475 godina za cijelu Hrvatsku te za svaku županiju posebno, kao i kartu epicentara potresa na području Hrvatske.

Priručnik je izradila Seizmološka služba pri Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Priručnik s prilozima objavljen je u eKatalogu