Projekt „Program optimizacije upravljanja državnim nekretninama“

Slika /slike/Opcenito/teh-support.jpg
Program potpore strukturnim reformama - Instrument za tehničku potporu (TSI -Technical Support Instrument)

Projekt financira Glavna uprava Europske komisije za potporu strukturnim reformama (DG REFORM).

Naziv projekta: „Program optimizacije upravljanja državnim nekretninama“ („State property management optimization programme“).

Korisnik projekta: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Financiranje: Projekt se financira sredstvima u okviru programa: Instrument za tehničku potporu (TSI - Technical Support Instrument), koji vodi Glavna uprava Europske komisije za potporu strukturnim reformama (DG REFORM).

Vrijednost projekta: 495.000 eura

Cilj projekta: optimizacija upravljanja i aktivacija neiskorištenih državnih nekretnina kojima upravlja Ministarstvo u svrhu gospodarskog, kulturnog, društvenog, demografskog i općeg razvoja Republike Hrvatske, uz učinkovito praćenje rezultata i identifikaciju financijskih i nefinancijskih učinaka od upravljanja državnom imovinom na način da su oni usmjereni i uključeni u prioritetne razvojne projekte Republike Hrvatske. Provedbom projekta otvorit će se investicijski potencijal državne imovine putem povećane komercijalizacije i privatizacije te pružanje potpore ukupnom gospodarskom razvoju, u cilju povećanja prihoda od imovine u BDP-u.
 
Koordinator projekta: Ured Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD), Zagreb

Trajanje projekta: 24 mjeseca

Aktivnosti: