Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu RH 7/15

Slika /arhiva-midim/

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 29. prosinca 2015. godine do 14 sati.  Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".

Na temelju odredbi čl. 54. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (N.N. 94/13) te čl. 8., 9. i 10. Uredbe o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (N.N. 127/13) Državni ured za upravljanje državnom imovinom (DUUDI) objavljuje:
 
JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 7/15
 
1. Nekretnina u k.o. Zmajevac I (Općinski sud u Osijeku zk odjel u Belom Manastiru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č. br. 622 šuma Vašarište, površine 8098 m², upisana u zk.ul. br. 1284 k.o. Zmajevac I.
POČETNA CIJENA. 113.715,57 kn
JAMČEVINA: 11.371,56 kn

2. Nekretnina u k.o. Donji Vidovec  (Općinski sud u Čakovcu zk odjel Prelog)
OPIS: Nekretnina označena kao kč.br. 950/260, pašnjak površine 433 čhv, upisana u zk.ul. br. 5238 k.o. Donji Vidovec.
POČETNA CIJENA: 68.874,77 kn
JAMČEVINA: 6.887,48 kn

3. Nekretnina u k.o. Orahovica (Općinski sud u Virovitici zk odjel Orahovica)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 2382/4 oranica Veliki Brezik, površine 451 m², upisana zk.ul.br. 1461, k.o. Orahovica.
POČETNA CIJENA: 89.015,00 kn
JAMČEVINA: 8.901,50 kn

4. Nekretnine u k.o. Nevest (Općinski sud u Kninu zk odjel u Drnišu)
OPIS: Nekretnina označena kao kč.br. zem. 34/12, pašnjak, površine 742 m2 , upisana u karton zemljišta broj zem. 34/12, k.o. Nevest, kč.br. zem. 34/13, pašnjak, površine 728 m2, upisanu u karton zemljišta broj zem. 34/13, k.o. Nevest i kč.br. zem. 34/14, pašnjak, površine 732 m2, upisanu u karton zemljišta broj zem. 34/14, k.o. Nevest.
POČETNA CIJENA: 63.592,88 kn
JAMČEVINA: 6.359,29 kn

5. Nekretnina u k.o. Dubrovčan (Općinski sud u Zlataru zk odjel Zabok)
OPIS: Nekretnina označena kao kč.br. 2073/1, kanal, površine 248 m2, upisana u zk.ul.br. 2495, k.o. Dubrovčan.
POČETNA CIJENA: 3.107,65 kn
JAMČEVINA: 310,77 kn

6. Nekretnine u k.o. Moravice (Općinski sud u Ogulinu zk odjel Vrbovsko)
OPIS: Nekretnina označena kao kč.br. 7197, oranica kućište, površine 72 čhv i kč.br. 7198, oranica kućište, površine 70 čhv, upisana u zk.ul.br. 679, k.o. Moravice.
POČETNA CIJENA: 77.942,75 kn
JAMČEVINA: 7.794,28 kn

7. Nekretnina u k.o. Jagodnja Gornja (Općinski sud u Zadru zk odjel Benkovac)
OPIS: Nekretnina označena kao kč.br. 415/91 N.G.Z., površine 1600 m2, upisana u zk.ul.br. 523, k.o. Jagodnja Gornja.
POČETNA CIJENA:177.918,95 kn
JAMČEVINA: 17.791,90 kn

8. Nekretnine u k.o. Lovinac (Općinski sud u Gospiću)
OPIS: Nekretnina označena kao kč.br. 33, vrt u mjestu, površine 533 čhv, upisana u zk.ul.br. 233, k.o. Lovinac i kč.br. 31/2, livada u mjestu, površine 46 čhv, upisana u zk.ul.br. 234, k.o. Lovinac.
POČETNA CIJENA: 193.046,93 kn
JAMČEVINA: 19.304,69 kn

9. Nekretnina u k.o. Skakavac (Općinski sud u Karlovcu)
OPIS: Nekretnina označena kao kč.br. 1772/1, livada u selu, površine 2618 m2, upisana u zk.ul.br. 642, k.o. Skakavac.
POČETNA CIJENA: 118.609,10 kn
JAMČEVINA: 11.860,91 kn

10. Nekretnina u k.o. Bestrma (Općinski sud u Sisku)
OPIS: Nekretnina označena kao kč.br. 116/6, oranica u Bestrmi, površine 1755 m2, upisana u zk. ul.br. 731, k.o. Bestrma.
POČETNA CIJENA: 41.983,25 kn
JAMČEVINA: 4.198,32 kn

11. Nekretnine u k.o. Kozala (Općinski sud u Rijeci)
OPIS: Nekretnina označena kao kč.br. 1500/15, gradilište, površine 82,6 čhv i kč.br. 1500/35, gradilište, površine 62 m2, upisana u zk.ul.br. 790, k.o. Kozala.
POČETNA CIJENA: 235.817,41 kn
JAMČEVINA: 23.581,74 kn

12. Nekretnina u k.o. Šarampov (Općinski sud u Velikoj Gorici zk odjel Ivanić Grad)
OPIS: Nekretnina označena kao kč.br. 582, bara selo, površine 5622 m2 i kč.br. 584, otkupna stanica, površine 2862 m2, upisana u zk.ul.br. 493, k.o. Šarampov.
POČETNA CIJENA: 776.975,55 kn
JAMČEVINA: 77.697,56 kn

13. Nekretnine u k.o. Lanišće (Općinski sud u Puli zk odjel Buzet)
OPIS: Nekretnina označena kao kč.br. 1377/2, livada i kč.br. 1377/3, vrt, upisana u zk.ul.br. 46, k.o. Lanišće, ukupne površine 201 m2.
POČETNA CIJENA: 35.617,05 kn
JAMČEVINA: 3.561,70 kn

14. Nekretnina u k.o. Ramljane (Općinski sud u Šibeniku zk odjel Knin)
OPIS: Nekretnina označena kao kč.br. 476/1, oranica, površine 788 m2, upisana u zk.ul.br. 129, k.o. Ramljane.
POČETNA CIJENA: 43.068,96 kn
JAMČEVINA: 4.306,90 kn

15. Nekretnina u k.o. Rovinj (Općinski sud u Puli zk odjel Rovinj)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 5547/1, oranica, upisana u zk.ul.br. 4861 k.o. Rovinj (površine 3.790 m2), k.č.br. 5545/2, oranica, upisana u zk.ul.br. 7473 k.o. Rovinj (površine 5.953 m2), k.č.br. 5545/3, dvorište, površine 3.823 m2, upisana u  zk.ul.br. 4090 k.o. Rovinj te 2/6 idealnog dijela nekretnine označene kao k.č.br. 5546, pašnjak sa lokvom i putem, upisane u zk.ul.br. 8662 k.o. Rovinj (površine 1.428 m2), ukupne površine 14.042 m2.
POČETNA CIJENA: 8.839.422,20 kn
JAMČEVINA: 441.971,11 kn

16. Nekretnina u k.o. Caginec (Općinski sud u Velikoj Gorici zk odjel Ivanić Grad)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 2708, veterinarska ambulanta, površine 1.175 m2, upisana u zk.ul.br. 2333, k.o. Caginec.
POČETNA CIJENA: 113.824,92 kn
JAMČEVINA: 11.382,49 kn

17. Nekretnina u k.o. Sesvetski Kraljevec (Općinski sud u Zagrebu zk odjel Sesvete)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 4625, Trg kralja Tomislava, gradilište Trg kralja Tomislava, površine 177 m2, upisana u zk.ul.br. 6097, k.o. Sesvetski Kraljevec.
POČETNA CIJENA: 104.567,07 kn
JAMČEVINA: 10.456,71 kn

18. Nekretnina u k.o. Donji Lapac (Općinski sud u Gospiću zk odjel Donji Lapac)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1889/3, oranica Dugačka međa, površine 565 m2, evidentirana u zbirku pologa Zp-123/07, k.o. Donji Lapac.
POČETNA CIJENA: 37.209,32 kn
JAMČEVINA: 3.720,93 kn

19. Nekretnine u k.o. Nedelišće (Općinski sud u Čakovcu)
OPIS: Nekretnina označena kap k.č.br. 1223, livada i ulica I. Mažuranića, površine 4.360 m2, upisana u zk.ul.br. 1392 k.o. Nedelišće, k.č.br. 1190, livada ulica R. Boškovića, površine 1.565 m2, upisana u zk.ul.br. 5113 k.o. Nedelišće i k.č.br. 1225, livada ulica I. Mažuranića, površine 5.816 m2, upisana u zk.ul.br. 1396 k.o. Nedelišće.
POČETNA CIJENA:338.987,66 kn
JAMČEVINA: 33.898,77 kn

20. Nekretnina u k.o. Budrovci (Općinski sud u Osijeku zk odjel Đakovo)
OPIS: Nekretnina označena kao zk.č.br. 1160/1, oranica čipluk, površine 3.284 m2, zk.č.br. 1160/3, oranica čipluk, površine 1.841 m2, zk.č.br. 1161/1, oranica čipluk, površine 11.207 m2 te zk.č.br. 2682/1, oranica čipluk, površine 867 m2, sve upisane u zk.ul.br. 1516 k.o. Budrovci. Predmetne nekretnine nisu slobodne od osoba i stvari te će iste biti slobodne od osoba i stvari od trenutka zaključenja kupoprodajnog ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem.
POČETNA CIJENA: 1.456.063,23 kn
JAMČEVINA: 72.803,16 kn

21. Nekretnine u k.o. Novi Sisak (Općinski sud u Sisku)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1671/2, livada, površine 2688m², upisana u zk.ul.br. 5041 k.o. Novi Sisak.
POČETNA CIJENA: 255.953,75 kn
JAMČEVINA: 25.595,38 kn

22. Nekretnina u k.o. Novi Sisak (Općinski sud u Sisku)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1672/16, kuća i dvorište, površine 61 m², upisana u zk.ul.br. 6309 k.o. Novi Sisak.
POČETNA CIJENA: 22.063,75 kn
JAMČEVINA: 2.206,38 kn

23. Nekretnina u k.o. Sesvete (Općinski sud u Zagrebu zk odjel Sesvete)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 7256/4, dvorište, površine 140 m², upisana u zk.ul.br. 9286, k.o. Sesvete.
POČETNA CIJENA: 103.200,40 kn
JAMČEVINA: 10.320,04 kn

24. Nekretnina u k.o. Županja (Općinski sud u Vukovaru zk odjel Županja)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 2251/5, zgrada, lokalna cesta i livada, površine 12.458 m², upisana u zk.ul.br. 4929 k.o. Županja.
POČETNA CIJENA: 286.245,45 kn
JAMČEVINA: 28.624,55 kn

25. Nekretnina u k.o. Vir (Općinski sud u Zadru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 8416 , pašnjak žitna, površine 241 m², upisana u zk.ul. 11813 k.o. Vir.
POČETNA CIJENA: 152.585,50 kn
JAMČEVINA: 15.258,55 kn

26. Nekretnina u k.o. Županja (Općinski sud u Vukovaru zk odjel Županja)   
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1612/2, kanal, Ulica Mladena Pozaića,   površine 280 m², upisana u zk.ul. 5019 k.o. Županja. Prema dokumentima prostornog uređenja Grada Županje zemljište se nalazi unutar granica građevinskog područja naselja Županja, za stambenu namjenu -S. 
POČETNA CIJENA: 31.488,00 kn
JAMČEVINA: 3.148,80 kn

27. Nekretnina u k.o. Kondrić (zk. odjel u Daruvaru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 748/9, potok Ravan, površine 299 m², upisana u zk.ul. 446, k.o. Kondrić.
POČETNA CIJENA: 6.530,06 kn
JAMČEVINA: 653,00 kn

28. Nekretnina u k.o. Belo (zk. odjel u Delnicama)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1074, pašinac u Reber, površine 29 čhv, upisana u zk.ul. 487, k.o. Belo.
POČETNA CIJENA: 4.936,68 kn
JAMČEVINA: 493,60 kn

29. Nekretnine u k.o. Draž (zk. odjel u Belom Manastiru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 2112, šuma, površine 165 m², k.č.br. 2115, šuma, površine 198 m² i k.č.br. 2325, oranica, površine 124 m², upisane u zk.ul. 1433, sve k.o. Draž.
POČETNA CIJENA: 28.549,00 kn
JAMČEVINA: 2.854,90 kn

30. Nekretnina u k.o. Dobrovac (zk. sud u u Daruvaru, zk. odjel Pakrac)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1008, oranica Krndija, površine 665 m², upisana u zk.ul. 10, k.o. Dobrovac.
POČETNA CIJENA: 29.656,72 kn
JAMČEVINA: 2.965,67 kn

31. Nekretnine u k.o. Varaždin (zk. odjel u Varaždinu)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 6358/2, oranica pod lukama, površine 2748 m², upisana u zk.ul. 15042 k.o. Varaždin (u osnivanju) i k.č.br. 6359, oranica pod lukama, površine 1.017 m², upisana u zk.ul. 13176 k.o. Varaždin (u osnivanju).
POČETNA CIJENA: 750.347,95 kn
JAMČEVINA: 75.034,80 kn

32. Nekretnina u k.o. Osijek (zk. odjel u Osijeku)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 2907, oranica, površine 1248 m², upisana u zk.ul. 19058 k.o. Osijek.
POČETNA CIJENA: 245.720,50 kn
JAMČEVINA: 24.572,05 kn

33. Nekretnina u k.o. Mečenčani (zk. odjel u Hrvatskoj Kostajnici)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 425, oranica oko učione, površine 1.809 m² i k.č.br. 426, oranica oko učione, površine 1.194 m², obje upisane u zk.ul. 7 k.o. Mečenčani.
POČETNA CIJENA: 78.207,13 kn
JAMČEVINA: 7.820,71 kn

34. Nekretnina u k.o. Tušilović (zk. odjel u Karlovcu)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 167/4, oranica strana, površine 105 čhv, upisana u zk.ul. 1100 k.o. Tušilović.
POČETNA CIJENA: 17.651,27 kn
JAMČEVINA: 1.765,12 kn

35. Nekretnina u k.o. Ličko Lešće (zk. odjel u Gospiću)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 751/1, oranica dugačka draga, površine 370 hvati, k.č.br. 751/2, oranica dugačka draga, površine 372 hvata, k.č.br. 752/5, oranica draga pred kućom, površine 500 hvati, sve k.o. Ličko Lešće, upisana u zk.ul. 707, koje odgovaraju katastarskoj čestici oznake 751/1, oranica, površine 1331 m², k.č.br. 751/2, oranica, površine 1338 m² i k.č.br. 752/5, oranica, površine 1798 m² sve k.o. Ličko Lešće.
POČETNA CIJENA: 395.034,07 kn
JAMČEVINA: 39.503,41 kn

36. Nekretnine u k.o. Slavsko Polje (zk. sud u Glini, zk. odjel Gvozd)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 406/16, pašnjak, površine 16361 m² i nekretnina označena kao 406/64, pašnjak, površine 913 m², upisana u zk.ul. 895 k.o. Slavsko Polje.
POČETNA CIJENA: 233.680,78 kn
JAMČEVINA: 23.368,08 kn

37.  Nekretnina u k.o. Borut (zk. sud u Pazinu)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 186/4, površine 6.106,00 m², pašnjak, upisana u zk.ul. 571 k.o. Borut.
POČETNA CIJENA: 733.109,40 kn
JAMČEVINA: 73.310,94 kn

38. Nekretnina u k.o. Vukovar (zk. odjel u Vukovaru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 2164 k.o. Vukovar, kuća br.4 i dvor ul.N.Tesle, površine 328 m², k.o. Vukovar, upisana u zk.ul. 3059, koja odgovara katastarskoj čestici oznake 2164 kć. I dv., površine 328 m², k.o. Vukovar.
POČETNA CIJENA: 295.422,37 kn
JAMČEVINA: 29.542,24 kn

39. Nekretnina u k.o. Odvorci (zk. odjel u Slavonskom Brodu)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 2571/1, voćnjak u Ravnu, površine 1590 m², upisana u zk.ul. 2577, k.o. Odvorci.
POČETNA CIJENA: 83.875,00 kn
JAMČEVINA: 8.387,50 kn

40. Nekretnina u k.o. Orovac (zk. odjel u Bjelovaru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 811/3, zgrada, pilana i mlin, površine 2798 m², upisana u zk.ul. 1155, k.o. Orovac.
POČETNA CIJENA: 96.516,88 kn
JAMČEVINA: 9.651,68 kn

41. Nekretnina u k.o. Šmrika (zk. odjel u Rijeci)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1492, Njivine, površine 106 m², upisana u zk.ul. 1652, k.o. Šmrika.
POČETNA CIJENA: 47.469,24 kn
JAMČEVINA:4.746,92 kn

42. Nekretnina u k.o. Sesvete Novo (zk. odjel u Sesvetama)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 2586/3, Ulica Ljudevita Posavskog, površine 69 m², upisana u zk.ul. 3510, k.č.br. 2587/1, Ulica Ljudevita Posavskog , površine 580 m², upisana u zk.ul. 3511, k.č.br. 2588/1, Ulica Ljudevita Posavskog, površine 786 m², upisana u zk.ul. 3512, k.č.br. 2588/2, Ulica Ljudevita Posavskog, površine 511 m² i k.č.br. 2588/6, Ulica Ljudevita Posavskog, površine 254 m², obje upisane u zk.ul. 3513, k.č.br. 4346/1, Breg, površine 2083 m², upisana u zk.ul. 3531, sve k.o. Sesvete Novo.
POČETNA CIJENA: 3.389.030,78 kn
JAMČEVINA: 169.451,54 kn

43. Nekretnina u k.o. Suhopoljska Borova (zk. odjel u Virovitici)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 3469, kuća br. 73, 2 ekonomske zgrade i dvor, površine 1799 m², upisana u zk.ul. 1321, k.o. Suhopoljska Borova.
POČETNA CIJENA: 82.706,00 kn
JAMČEVINA: 8.270,60 kn

44. Nekretnina u k.o. Čađavica (zk. odjel u Slatini)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 947, neplodno zemljište Prkos, površine 17378 m², upisana u zk.ul. 1897, k.o. Čađavica.
POČETNA CIJENA: 140.224,00 kn
JAMČEVINA: 14.022,40 kn

45. Nekretnina u k.o. Požega (zk. odjel u Požegi)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 662/2, staro korito Orljave, površine 638 m², upisana u zk.ul. 7676 k.o. Požega.
POČETNA CIJENA: 95.396,14 kn
JAMČEVINA: 9.539,61 kn

46.Nekretnina u k.o. Gornji Karin (zk. odjel u Benkovcu)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1655/443, pašnjak, površine 297 m², upisana u zk.ul. 2539, k.o. Gornji Karin.
POČETNA CIJENA: 50.572,40 kn
JAMČEVINA: 5.057,24 kn

47. Nekretnine u k.o. Glogovnica (zk. odjel u Križevcima)
OPIS: Nekretnine označene kao k.č.br. 403, vinograd Crkvenjak u Crkvenici, površine 307 hvati i k.č.br. 381/9, vinograd mladina u Crkvenici, 123 hvata, obje upisane u zk.ul. 780, k.o Glogovnica.
POČETNA CIJENA: 15.987,52 kn
JAMČEVINA: 1.598,75 kn

48. Nekretnina u k.o. Ratkovac (zk. odjel u Novoj Gradišci)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 211/1, vrt kod kuće u mjesnoj rudini, površine 701 m², upisana u zk.ul. 303 k.o. Ratkovac.
POČETNA CIJENA: 16.455,88 kn
JAMČEVINA: 1.645,59 kn

49. Nekretnina u k.o. Biograd na moru (zk. odjel Biograd na moru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 7201/6, k.o. Biograd na moru, Jankolovica, Pašnjak, površine 711 m², k.o. Biograd na moru, upisana u zk.ul. 1187.
POČETNA CIJENA: 549.793,50 kn
JAMČEVINA: 54.979,35 kn

50. Nekretnina u k.o. Širitovci (zk. odjel u Drnišu)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 755/1, pašnjak, površine 2.851 m², upisana u zk.ul. 528, k.o. Širitovci.
POČETNA CIJENA: 111.881,33 kn
JAMČEVINA: 11.188,13 kn

51. Nekretnina u k.o. Županja (zk. odjel u Županji)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 2193, kanal, površine 1095 m², upisana u zk.ul. 5512 k.o. Županja.
POČETNA CIJENA: 36.024,00 kn
JAMČEVINA: 3.602,40 kn

52. Nekretnina u k.o. Galižana (zk. odjel u Puli)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 35/4 - vrt i k.č.br. 541/ZGR – ZGR. neplodno, upisane u zk.ul.br. 1747 k.o. Galižana, ukupne površine 655 m².
POČETNA CIJENA: 486.439,00 kn
JAMČEVINA: 48.643,90 kn

53. Nekretnina u k.o. Stari Sisak (zk. odjel u Sisku)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 921/1 k.o. Sisak Stari, oranica, površine 195 m², upisana u zk.ul. 4881 k.o. Sisak Stari.
POČETNA CIJENA: 49.980,00 kn
JAMČEVINA: 4.998,00 kn

54. Nekretnina u k.o. Motovun (zk. odjel u Pazinu)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 263 ZGR, zgrada, površine 198 m², upisana u zk.ul. 1339, k.o. Motovun.
POČETNA CIJENA: 860.264,06 kn
JAMČEVINA: 86.026,41 kn

55. Nekretnina u k.o. Vrbovsko (zk. odjel u Ogulinu)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 2162/19, livada, površine 690 čhv i k.č.br. 2162/25, oranica, površine 582 čhv, obje upisane u zk.ul. 792 k.o. Vrbovsko.
POČETNA CIJENA: 641.034,00 kn
JAMČEVINA: 64.103.40 kn
 
 
ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 29. prosinca 2015. godine do 14 sati.  Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
 
 
PODNOŠENJE PONUDA
 
Ponuda i prilozi uz ponudu se dostavljaju za svaku pojedinu nekretninu u izvorniku i dvije preslike ponude, u istoj zatvorenoj omotnici na čijoj prednjoj strani i poleđini piše za koju nekretninu se odnosi: katastarska općina nekretnine i redni broj pod kojim je nekretnina u oglasu navedena uz upozorenje «PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE - NE OTVARATI do 29. prosinca 2015. godine do 14,00 sati». Ponuda se podnosi u utvrđenom roku u urudžbeni zapisnik Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, ili putem pošte na adresu: Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Dežmanova 10, 10 000 Zagreb. Kao dan predaje smatra se dan primitka ponude. Ponude će se otvarati u Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom dana 29. prosinca 2015. u 14,00 sati. Ponude poslane poštom prije posljednjeg dana određenog za predaju, koje će biti primljene u Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom,  nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje. Obvezujuća ponuda mora biti potpisana, ponuđena cijena  ne može biti niža od objavljene početne cijene i uz nju trebaju biti navedeni osobni identifikacijski broj (OIB), kontakt podaci (adresa, fax, broj telefona, e-mail adresa te naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamstva u slučaju njezinog neprihvaćanja). Najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu. Ukoliko ponuditelj čija se ponuda prihvati odustane od svoje ponude gubi pravo na jamčevinu. U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja najboljim ponuditeljem smatrat će se slijedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. Ukoliko pristignu dvije identične potpune ponude, s istim iznosom ponuđene ugovorne cijene, ponuditelji će biti pozvani da u roku tri dana po primitku obavijesti u zatvorenoj omotnici dostave nadopunu ponude, kako bi se donijela odluku o najpovoljnijem ponuditelju. Zakašnjele i nepotpune ponude se neće  razmatrati.
Ponudi se prilaže:
1. Domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 60 dana.
2. a)   Domaće fizičke osobe su dužne priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice. Strani državljani se mogu natjecati samo ukoliko su državljani EU ili država sa kojima Republika Hrvatska ima uspostavljen reciprocitet pri pravu na kupnju nekretnina s obzirom na državljanstvo kupca.
b)   Domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik.
3. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom IBAN: HR1210010051863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-47359-OIB UPLATITELJA.
4. Izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.
 
UGOVORNA CIJENA
 
Ponuđeni način plaćanja ugovorne cijene mora biti uplata ukupnog iznosa ugovorne cijene jednokratno, s rokom plaćanja od najdulje 30 dana od dana ovjere ugovora o prodaji nekretnine kod javnog bilježnika.
Državni ured za upravljanje državnom imovinom sve do  potpisivanja kupoprodajnog ugovora zadržava pravo vratiti jamčevinu i odbiti ponudu, ili poništiti postupak za javno prikupljanje ponuda i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.
Kontakt informacije radnim danom od 9-15 sati:
                                                                                               tel:  +385(0)1 6448 887
                                                                                               fax: +385(0)1 6448 911
                                                                                               www.imovina.gov.hr
 
Ovaj tekst je objavljen na stranicama www.imovina.gov.hr i www.hgk.hr
 

Pisane vijesti