Javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u cilju pripreme Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja provodi javno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u cilju pripreme Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova višestambenih zgrada“.

Poziv će se provoditi u formi otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu trajnog poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga  do iskorištenja financijskih sredstava, a najkasnije do 15.3.2021. godine, u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, Specifičnog cilja 4c2 „Smanjenje potrošnje energije u stambenim zgradama (u višestambenim zgradama i obiteljskim kućama)“.

Pozivamo predstavnike zainteresirane javnosti da najkasnije do 2. siječnja 2020. godine dostave svoje prijedloge i komentare na predloženi Nacrt ključnih elemenata Poziva putem poveznice https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=12802

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja će razmotriti i obraditi pristigle komentare te po završetku savjetovanja, a najkasnije do 17. siječnja 2020. godine, objaviti popis svih pristiglih komentara s pregledom prihvaćenih, djelomično prihvaćenih i odbijenih prijedloga, s kratkim obrazloženjem putem poveznice https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=12802

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja će razmatrati samo one komentare i prijedloge uz koje je istaknuto ime i prezime/ naziv podnositelja te će prihvatiti samo one prijedloge za koje procijeni da unaprjeđuju kvalitetu dokumentacije Poziva te su u skladu sa strateškom orijentacijom Poziva i odobrenog Programskog dodatka. Podnositelji prijedloga i komentara nemaju mogućnost ulaganja prigovora niti postavljanja daljnjih pitanja o danim obrazloženjima. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja nije dužno odgovarati na upite tijekom postupka savjetovanja.

Ukoliko imate više pitanja/komentara na različite dijelove Nacrta ključnih elemenata Poziva, molimo Vas da svaki zasebno brojčano označite kako biste dobili što precizniji odgovor/komentar.

 Pisane vijesti | Informacija | Energetska obnova - ESI fondovi