Ministar Goran Marić u službenom posjetu Krapinsko-zagorskoj županiji

Slika /arhiva-midim//slike vijesti/Krapina (1).jpg

Ministar državne imovine Goran Marić sa suradnicima u četvrtak, 21. lipnja 2018. godine u zgradi Pučkog otvorenog učilišta u Krapini održao je radni sastanak sa krapinsko zagorskim županom Željkom Kolarom te gradonačelnicima i načelnicima s područja Krapinsko-zagorske županije.

Na radnom sastanku razgovaralo se o raspolaganju državnom imovinom u korist jedinica lokalne i regionalne samouprave, a ministar Marić je sve prisutne upoznao sa novim Zakonom o upravljanju državnom imovinom koji je prošli tjedan stupio na snagu.
 
Župan Kolar, gradonačelnici i načelnici izrazili su zadovoljstvo održanim sastankom s ministrom Marićem i njegovim suradnicima. Tom je prigodom župan pohvalio suradnju s ministrom i Ministarstvom državne imovine: „Suradnja jedinica lokalne samouprave i ministarstva je sadržajna i vrlo korektna. Ovom prilikom želim čestitati i pohvaliti novi Zakon o upravljanju državnom imovinom koji će jedinicama lokalne i regionalne samouprave olakšati rješavanje imovinskopravnih odnosa, otklonit će mnoge administrativne prepreke te će omogućiti lakše upravljanje imovinom. Na sastanku smo dogovorili kontinuitet rješavanja prioritetnih predmeta za Krapinsko-zagorsku županiji. Siguran sam da će se dobra suradnja nastaviti te očekujem nastavak ovakvog brzog rješavanja predmeta“.
 
Ministar je sve gradonačelnike i načelnike upoznao sa novim Zakonom o upravljanju državnom imovinom koji je prošli tjedan stupio na snagu. „Upoznao sam sve sa mogućnostima i prednostima koje novi zakon donosi jedinicama lokalne i regionalne samouprave. To je reformski zakon Republike Hrvatske. Novi zakon je pouzdan, životan, uravnotežen, snažan, zdrav, nije stranački, nije zakon grupacija ni kartela. To je zakon od nacionalnog interesa koji će najviše pripomoći jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Naša lokalna samouprava služi tome da Hrvatska bude blizu ljudima i na raspolaganju realnom životu. Da ne moraju čekati milost iz velikih naslova, države, centara, ma kako se god on zvao. Služe da im Hrvatska, putem njih, vas, sviju nas, bude raspoloživa kao najbolji i sigurni servis“, rekao je ministar Goran Marić.
 
Tom je prigodom ministar potpisao dva ugovora. Ugovor o darovanju kojim Ministarstvo države imovine Općini Đurmanec daruje nekretninu površine 220 četvorna metra u svrhu izgradnje dječjeg vrtića, ministar Goran Marić potpisao je s načelnikom Općine Đurmanec Damirom Beloševićem. Ugovor je sklopljen na temelju prethodne Odluke o darovanju nekretnine koju je donio ministar u svibnju ove godine. Općina Đurmanec se obvezuje darovanu nekretninu privesti namjeni u roku od pet godina od dana sklapanja Ugovora.
 
S načelnikom Općine Sveti Križ Začretje Markom Kosom potpisan je Ugovor o davanju na uporabu poslovnog prostora u svrhu provođenja edukacijskih aktivnosti za djecu, mlade i osobe s posebnim potrebama. Nekretnina se daje na uporabu bez naknade dok postoji potreba za provođenjem edukacijskog programa.
 
 
 
 

Pisane vijesti