Ministar Marić darovao nekretnine Gradu Splitu

Slika /arhiva-midim//slike vijesti/Split.jpg

SPLIT, 26. lipnja - Ministar državne imovine Goran Marić sa suradnicima u utorak, 26. lipnja 2018. godine u Splitu je na radnom sastanku sa županom splitsko-dalmatinskim Blaženkom Bobanom razgovarao o učinkovitom aktiviranju imovine u vlasništvu Republike  Hrvatske na dobrobit lokalne zajednice. 

Na sastanku, koji je održan u Dvorani Županije na Zenti, sudjelovali su i predstavnici općina i gradova Splitsko-dalmatinske županije. Razmatrali su mogućnosti učinkovitoga rješavanja imovinskih odnosa na lokalnoj razini, kako bi nekretnine u državnom vlasništvu pridonijele gospodarskom razvoju općina i  gradova u Splitsko-dalmatinskoj županiji.
 
Nakon sastanka ministar Marić je sa zamjenikom gradonačelnika Splita Ninom Velom potpisao Ugovor o darovanju. Njime Ministarstvo državne imovine Gradu Splitu daruje nekretnine na širem splitskom području u svrhu sanacije odlagališta komunalnog otpada Karepovac.  
Vrijednost darovanih nekretnina procijenjena je na oko sto tisuća kuna.
Tom je prigodom ministar Marić kazao da i taj čin još jednom potvrđuje dobru suradnju državnih i lokalnih tijela vlasti. Ministar je naglasio da Splitsko-dalmatinska županija ima „zamjetno velik broj neriješenih imovinskopravnih odnosa“ te dodao: “Cilj je djelovati tako da Ministarstvo pridonosi općem dobru šire zajednice, da potiče razvoj općina i gradova, da bude na korist svojim građanima. I ovim činom preokrećemo trend i zapuštenu državnu imovinu stavljamo u funkciju gospodarstva, i društva u cijelosti.“  
 
Govoreći o Zakonu o upravljanju državnom imovinom, koji se primjenjuje od sredine lipnja, ministar Marić je obrazložio: „Zakon je pripreman oko godinu dana i za to je vrijeme bio otvoren svima, stručnoj i široj javnosti. Prihvatili smo sve suvisle amandmane. Zakon nije stranački, ideološki, nije zakon interesnih skupina već je istinski reformski zakon od nacionalnog interesa. Tako su ga svi shvatili, i tako će se koristiti.“  
 
Zamjenik splitskog gradonačelnika Nino Vela zahvalio je ministru riječima da suradnja s Ministarstvom državne imovine predstavlja ogledni primjer suradnje tijela državne i lokalne uprave. „Split je srce juga Hrvatske, drugi po veličini grad u državi i ovaj Ugovor je važan u pogledu rješavanja problema Karepovca. Nakon sanacije, Karepovac će biti odlagalište otpada  koje će funkcionirati prema europskim  načelima,“ dodao je Vela.  
 
Župan splitsko-dalmatinski Blaženko Boban kazao je pak da suradnja Županije i Ministarstva svjedoči i o približavanju hrvatskoga sjevera i juga: „Cilj je Županije, općina i gradova što više državne imovine staviti u funkciju kako zbog gospodarske tako i zbog socijalne komponente.“

Pisane vijesti