Ministarstvo od 1. srpnja 2019. godine zaprima isključivo e-Račune

Sukladno Odluci o zaprimanju strukturiranih računa u elektroničkom obliku i pratećih isprava za tijela državne uprave/proračunske korisnike državnog proračuna ("Narodne novine" broj 124/15) i Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 94/18) Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja kao javni naručitelj od 1. srpnja 2019. godine obvezno je zaprimati isključivo e-Račune.

Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi se odnosi na cjelokupnu javnu nabavu pa i na takozvanu nabavu male vrijednosti, kao i na jednostavnu ili bagatelnu nabavu putem narudžbenica. Svi računi razmijenjeni u javnoj nabavi moraju biti poslani i zaprimljeni putem nacionalne centralne platforme za razmjenu e-Računa, dakle ne e-poštom ili na neki drugi način.

Ulogu centralne platforme obavlja FINA a primarna uloga centralne platforme je da svi sudionici u procesu razmjene e-Računa moraju komunicirati isključivo prema jednoj pristupnoj točki (centralnoj platformi), te se svi sudionici pritom moraju registrirati u sustav kako bi ih sustav mogao prepoznati.


Pisane vijesti | Informacija