Edukacijom korisnika do većeg zadovoljstva građana i struke

  • Slika /slike/Opcenito/eNekretnine.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Ministarstvo u suradnji sa strukovnim komorama organizira radionice o novinama koje donose novi zakonski akti – izmjene Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju te nadogradnja sustava eDozvola podmodulom eKonferencija. Prezentaciju o novinama, u ime Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, drži voditeljica službe gđa Gordana Špehar Hafizović.

Radionice su namijenjene službenicima upravnih odjela gradova i županija koji izdaju dozvole za gradnju te predstavnicima javnopravnih tijela koji izdaju posebne uvjete, uvjete priključenja te potvrde glavnog projekta u postupcima pred nadležnim upravnim tijelima.

Do sada su radionice održane u Slavonskom Brodu, Dubrovniku, Karlovcu, Gospiću, Virovitici, Osijeku, Puli, Splitu, Zadru, Vinkovcima i Zagrebu a na njima su sudjelovali službenici svih upravnih tijela gradova odnosno županije na čijem se području održavala radionica. U dogovoru sa strukovnim komorama održano je i nekoliko predavanja namijenjenih projektantima.

  

Radionice su održane i u sklopu obilježavanja 3. Dana arhitekata (od 4. do 6. travnja 2019. u Splitu) te u sklopu 14. Dana inženjera građevinarstva (od 13. do 15. lipnja 2019. godine u Opatiji) na kojima su novine zainteresiranom auditoriju predstavili državni tajnik Danijel Meštrić te službenici Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. 

  

U planu su nove radionice u Zagrebu ali i na području onih županija u kojima dosad nisu održane.

Podsjetimo,  izmjene Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju stupile su na snagu 25. travnja 2019. godine. Ključna izmjena zakonskih okvira je uvođenje sustava eKonferencije putem koje se podnosi, prikuplja i obrađuje sva dokumentacija potrebna za izdavanje građevinske dozvole. Elektronički postupak smanjuje „šetnju“ investitora od ureda do ureda institucija koje moraju izdati dokumente, već službenik u uredu koji izdaju dozvole odrađuju prikupljanje potvrda potrebnih za izdavanje dozvole.

Sam postupak izdavanja dozvola ima manje koraka, u potpunosti je digitaliziran, sadržaj potrebne dokumentacije za izdavanje dozvole se smanjio a komunikacija svih u sustavu odvija se elektroničkim putem, uspostavom elektroničke oglasne ploče. Za građane je najvažnije da se pojednostavljuje i pojeftinjuje proces izgradnje obiteljske kuće, budući da se ukida dio dokumentacije.

Uvođenje eKonferencije direktno je utjecalo na:
 
  • smanjenje broja procedura u postupku s 22 na 10 do 14: prije je do početka gradnje bilo potrebno 22 koraka, izmjenama zakona broj potrebnih procedura smanjio se na 10 do 14; sustav je objedinio 9 koraka koji su podrazumijevali fizički odlazak od ureda do ureda u jedan korak koji odrađuje administracija; samo za ilustraciju EU prosjek prema Doing Business metodologiji je 12,7 procedura
  • skraćivanje rokova za dobivanje dozvola: sustav nalaže da se javnopravna tijela, koja se trebaju očitovati da li je projekt u skladu s posebnim propisima, ograničavaju na rok od 15 dana, odnosno ako se ne očituju u tom roku smatra se da je tijelo dalo suglasnost odnosno da je projekt u skladu s posebnim propisima; time se postupak koji je zbog šutnje administracije mogao potrajati i duže od mjesec dana, skraćuje na samo dva tjedna
  • smanjenje troškova ishođenja dozvola s 10,9% vrijednosti investicije na 3,7% investicije: smanjene su sve naknade koje su u nadležnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, promijenjena Uredba o tarifi upravnih pristojbi i smanjena cijena dozvole, te ograničeni dodatni nameti; prosjek u EU sukladno Doing Business metodologiji je 4%
  • smanjenje obaveza za investitore: s obzirom na elektronički sustav, nema više fizičkih odlazaka po institucijama, niti kopiranja dokumentacije u puno primjeraka; nema više biljega
  • digitalizaciju procesa i umrežavanje institucija

eKonferencija je nadogradnja postojećeg sustava eDozvola, ali i jedan od koraka konačnog cilja -  a to je u potpunosti elektroničko poslovanje. Sustav eDozvole povezan je sustavom e-Građani putem Nacionalnog indentifikacijskog sustava (NIAS) i to 4. stupnja identifikacije i autentifikacije. Uveden je i digitalni potpis dokumenata a uvest će se i online plaćanje pristojbi čime će sustav eDozvola biti spreman za potpuno elektroničko poslovanje. Ministarstvo je za dionike u sustavu a to su djelatnici Ministarstva i službenici upravnih odjela županija i gradova koji izdaju dozvole, osiguralo sve potrebne uvjete za digitalno poslovanje.

Razvoj Informacijskog sustava prostornog uređenja – gdje je cilj na jednom mjestu prikupiti sve prostorne planove i sve intervencije u prostoru – uključuje još i razvoj e-Inspekcije, e-Arhiva  (u kojem će biti pohranjene sve dozvole) i e-Planova (sa svim planovima).

Ministarstvo je u postupku razvoja novih modula satelitskih snimaka, koji će  omogućiti vizualizaciju terena i brzu reakciju inspekcije u slučajevima gradnje koja odstupa od dozvoljenih parametara (u stvarnom vremenu).

Prezentacije:
 


Pisane vijesti | Informacija | Elektronički servisi