Mobilni ured Ministarstva sutra u Markuševcu, u srijedu u Dankovcu

Slika /slike/Opcenito/potres-ZG%202020/2021_03_15_image-6H.JPG

Službenici će ujedno pomagati građanima popunjavati zahtjeve za obnovu te ih zaprimati a davati će odgovore i na druga pitanja administrativne naravi.

Mobilni ured Ministarstva biti će također u srijedu 31. ožujka 2021. godine u vremenu od 9 do 11 sati, u prostoru Mjesnog odbora Dankovec, Slanovečka cesta 19. u Zagrebu.

Pozivamo građane kojima su objekti oštećeni u potresu te koji imaju pitanja da dođu i informiraju se o svojim pravima za obnovu te kako ista mogu ostvariti. 

Ministarstvo je izradilo i vodiče za obnovu građevina stradalih u potresu u kojima su jasno navedena sva prava koja građani mogu ostvariti u skladu s oznakom koju su odredili statičari, navedeni su konkretni koraci u postupku od predaje zahtjeva do početka konkretnih radova, a dani su i odgovori na najčešća pitanja s kojima se građani susreću u pripremi za obnovu.

Spomenimo ovdje i kako je od 15. ožujka 2021. godine, s radom započeo Informativni centar „Obnova“, koji je smješten na lokaciji Ulica kneza Mislava 2. Riječ je o zajedničkom informativnom centru Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Fonda za obnovu i Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, koji je osnivan sa ciljem pomoći građanima s područja grada Zagreba i okolnih županija, čije su nekretnine stradale u nekom od prošlogodišnjih potresa.

Službenici Ministarstva, Fonda i Središnjeg državnog ureda tako na jednom mjestu građanima pružaju savjete i daju im sve potrebne informacije vezane uz sam postupak obnove, od podnošenja zahtjeva i prikupljanja potrebne dokumentacije, pa sve do samog procesa realizacije. Također, pravnu podršku u sklopu ovog centra pruža i Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu. 

Radno vrijeme samog centra je od ponedjeljka do petka u vremenu od 9-17 sati, te subotom od 8 - 13 sati.

Dodatne informacije o obnovi zgrada oštećenih potresom te podnošenju zahtjeva mogu se dobiti svakim radnim danom od 9 do 14 sati u Sektoru za provođenje mjera ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na telefon 01/3782 117 ili putem e-pošte: potres@mpgi.hr   Stranica | Najava | Obnova