Novi poziv Programa URBACT III - Poziv za dobre prakse

Poziv je otvoren u razdoblju od 5. prosinca 2016. do 31. ožujka 2017. godine.

Proces uspostavljanja mreža odvija se u dva koraka:
 
  1. prvi korak čini Poziv za dobre prakse (05.12.2016.-31.03.2017.)
    Cilj ovog poziva je pronalaženje projektnih partnera koji su uspješno provodili prakse koje se bave kompleksnim izazovima u urbanom okruženju uz primjenu integriranog i participativnog pristupa u rješavanju problema. Odabranim gradovima biti će dodijeljena titula URBACT Good Practice City (URBACT grad dobre prakse).
     
  2. drugi korak čini Poziv za uspostavljanje Mreža za prijenos dobrih praksi (od 09.2017.)
    Cilj poziva je uspostaviti partnerstvo oko odabrane dobre prakse koju će projektnim partnerima prenositi URBACT grad dobre prakse. Odabrani gradovi iz Poziva za dobre prakse će u rujnu 2017. godine imati priliku predstaviti se svim zainteresiranim projektnim partnerima i ostalim dionicima tijekom Festivala koji će Program u tu svrhu organizirati.

Više: http://urbact.eu/goodpracticecall

Tajništvo Programa URBACT će 30. siječnja 2017. godine u Conference Centre Albert Borschette, Brussels, predstaviti novi poziv te pojasniti koje koristi donosi uključivanje. Zainteresirani se mogu prijaviti putem online prijavnice: http://urbactevent.onetec.eu/ Pisane vijesti | Informacija | Međunarodna suradnja