Objavljen Prvi poziv za dostavu projektnih prijedloga

Poziv za dostavu projektinih prijedloga 'Mreža za provedbu integriranih strategija/akcijskih planova održivog urbanog razvoja (Implementation Networks)' otvoren u razdoblju od 22. ožujka do 22. lipnja 2016. godine.

Ciljne skupine su gradovi koji imaju:

  • usvojenu integriranu strategiju/akcijski plan održivog urbanog razvoja
  • osigurana financijska sredstva za početak odnosno nastavak provedbe strategije/akcijskog plana

Kroz Poziv će se odabrati do 15 Mreža za provedbu čiji je glavni cilj jačanje kapaciteta europskih gradova u provedbi integriranih strateških dokumenata održivog urbanog razvoja. Tijekom projekta partneri će razmjenjivati iskustva i izraditi operativni okvir koji je potreban za provođenje strateških dokumenata. Operativni okvir bi trebao sadržavati konkretna rješenja i potrebne instrumente za zadani izazov koji su gradovi identificirali.
 
Svaku mrežu projektnih partnera čini od 7 do 9 gradova partnera iz najmanje 3 države članice, a puno partnerstvo bi trebalo biti uspostavljeno u trenutku prijave projektnog prijedloga.
 
Ukupni proračun svake mreže iznosi između 600 000 € i 750 000 €, a postotak sufinanciranja EFRR-a za hrvatske gradove iznosi 85 %.
 
Mreže za provedbu se organiziraju u trajanju 30 mjeseci, što uključuje 6 mjeseci za osmišljavanje prijedloga mreže (faza 1.) i 24 mjeseca za izvršenje svih aktivnosti i ostvarenje rezultata u sklopu mreže (faza 2.)
 
Više informacija o uvjetima poziva, načinu pronalaženja projektnih partnera i načinu prijave projektnog prijedloga možete pročitati ovdjePisane vijesti | Informacija | Međunarodna suradnja

Dokumenti