Potpisan sporazum o suradnji s Prirodoslovno-matematičkim fakultetom u Zagrebu

U sklopu provedbe reformske mjere C6.1. R4. Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. dana 10. ožujka 2023. potpisan je Sporazum o suradnji između Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Sveučilišta u Zagrebu, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, prilikom obavljanja poslova modernizacije i integracije seizmičkih podataka za proces obnove i planiranje buduće gradnje te monitoring javne infrastrukture.

Stručne poslove za Prirodoslovno-matematički fakultet obavljat će Seizmološka služba pri Geofizičkom odsjeku Fakulteta.
 
U okviru ovog Sporazuma, kao međufazni korak prema ispunjenju mjere C.6.1.R4. , do 30.06.2023. će se  izraditi  Priručnik za integraciju seizmoloških podataka u sustav prostornog planiranja na lokalnoj i regionalnoj razini, koji će poslužiti kao sustav smjernica i uputa za prostorne planere na lokalnoj i regionalnoj razini za integraciju seizmoloških podataka i usmjeravanje planiranja razvoja prostora Republike Hrvatske prema višem stupnju otpornosti od rizika.
 
Sporazum uključuje i provedbu edukacije službenika i zaposlenika ministarstava, županijskih zavoda za prostorno uređenje, upravnih odjela za prostorno uređenje županija i velikih gradova i pravnih osoba ovlaštenih od Ministarstva za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja, o obradi i primjeni podataka o seizmološkim aktivnostima, kao i edukaciju djelatnika Seizmološke službe pri PMF-u za prikupljanje, obradu i analizu podataka o seizmološkim aktivnostima.
 
Konačan cilj mjere 6.1. R4 . Modernizacija i integracija seizmičkih podataka za proces obnove i planiranje buduće gradnje te monitoring javne infrastrukture je  potpuna integracija seizmičkih podataka (karte rasjeda, karte potresnih područja, karte podložnosti klizanju u odgovarajućim rezolucijama itd.) u sustav prostornog uređenja i primjena na 10 stručnih pilot-podloga za prostorne planove jedinica lokalne uprave koje su pogođene potresom. Rezultati analize seizmoloških podataka mogu se upotrijebiti za izmjene prostornih planova ili izradu novih prostornih planova nakon provedbe reforme. Rok za provedbu ove reforme je 2. kvartal 2025. godine.

Pisane vijesti | Informacija | NPOO