Povećana alokacija za izradu Strategija zelene urbane obnove

Slika /dokumenti/NPOO/ZUO_NPOO/zelena_urbana_obnova.jpg

Odlukom ministra od 29. siječnja 2024. godine povećana je alokacija za Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Izrada Strategija zelene urbane obnove“, kojom je ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru predmetnog Poziva povećan sa 508.527,44 eura za dodatnih 2.021.336,27 eura.

Podsjećamo, I. Odlukom o povećanju alokacije predmetnog Poziva, koju je ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donio dana 19. prosinca 2022. godine, iznos dostupnih bespovratnih sredstava u okviru predmetnog Poziva povećan je sa 331.807,02 eura na 508.527,44 eura, čime je osigurano sufinanciranje 19 prihvatljivih projektnih prijedloga.

U okviru predmetnog Poziva, pristiglo je 96 projektnih prijedloga, a povećanjem alokacije osigurat će se sufinanciranje preostalih 75 prihvatljivih projektnih prijedloga s rezervne rang liste Odbora za odabir projekata.

Također, dodatna sredstva osigurana ovom Odlukom namijenjena su za nastavak postupka dodjele bespovratnih sredstava projektnim prijedlozima zaprimljenim do trenutka zatvaranja Poziva te podnošenje novih projektnih prijedloga nije moguće.

Pisane vijesti | Informacija | NPOO