Poziv na sudjelovanje u partnerstvima UAEU za nove prioritetne teme

Pozivaju se gradovi, regije, nadležna ministarstva država članica EU, krovne organizacije gradova i drugi dionici da se prijave na poziv i postanu partneri novih tematskih partnerstava u okviru Urbane agende za EU (UAEU). Rok za prijavu u partnerstvo je 29. rujna 2023. godine.

Nova tematska partnerstava u okviru Urbane agende za EU (UAEU):
 
  1. Partnerstvo za hranu

    Ovo partnerstvo bit će usmjereno na teme kao što su agroekologija, pravedan pristup hrani (food justice), pristup zemljištu i javno upravljanje zemljištem, s ciljem doprinosa razvoju održivijih i pravednijih prehrambenih sustava, a sve u skladu s Europskim zelenim planom i UN-ovim ciljevima održivog razvoja. Više o tome…
     
  2. Partnerstvo za gradove jednakosti

    U središtu pozornosti ovog tematskog partnerstva bit će rješavanje pitanja povezanih s jednakošću u gradovima koja podrazumijeva jednake mogućnosti za sve, neovisno o dobi, invaliditetu, spolu, seksualnoj orijentaciji (LGBTIQ), vjeri i uvjerenju, rasi i etničkom podrijetlu ili socioekonomskom statusu. Više o tome…
 

Poziv je popraćen je i pozadinskim dokumentima za prijavitelje u kojima se pojašnjava tko su prihvatljivi prijavitelji, koji su kriteriji odabira te koje su to pobliže teme na koje će se Partnerstvo za hranu i Partnerstvo za gradove jednakosti usredotočiti.

Rok za prijavu u partnerstvo je 29. rujna 2023. godine:

Zaprimljene prijave će biti ocijenjene, a u slučaju većeg broja prijava prednost će biti dana prijavljenima s više dodijeljenih bodova pri ocjeni.
 
Podsjećamo da se partnerstva u okviru UAEU osnivaju radi uspostave suradnje o pitanjima koja se odnose na prioritetnu temu, prije svega u odnosu na unapređenje zakonskog okvira na EU razini (better regulation), dostupnije izvore financiranja (better funding) i razvoj i razmjenu znanja i iskustva (better knowledge). Za prioritetne teme su provedene ex-ante procjene te one sadrže i najvažnije smjernice za rad partnerstava.
 
Partnerstvo se sastoji od 5 predstavnika država članica (resorna ministarstva ili državne institucije), 5 predstavnika gradova te preostalih 5-10 članova iz redova Europske komisije – uprava nadležnih za temu, EUROCITIES, Odbor regija (Committee of Regions), Odbor općina i regija (CEMR) i dr. te financijskih institucija (EIB), dok su predstavnici programa URBACT i EUKN u statusu promatrača. Rad partnerstva financiraju sami partneri, što podrazumijeva rad na izradi Orijentacijskog i Akcijskog plana i provedbi njima dogovorenih aktivnosti te sudjelovanje na sastancima i skupovima. Rad u partnerstvu traje oko tri godine, a u ovom proračunskom razdoblju EU-a provodi se u okviru djelovanja Europske urbane inicijative (EUI).      
 
Za detaljnije informacije možete se javiti u Zavod za prostorni razvoj na broj 01 3712 719 ili na adresu: ingrid.gojevic@mpgi.hr.Pisane vijesti | Information | Međunarodna suradnja