Stambeno zbrinjavanje mladih uz subvencije i POS

Slika /Stanovanje/subvencioniranje/subvencion.krediti.jpg
Subvencioniranje stambenih kredita je mjera pomoći kojom se mladima subvencionira plaćanje dijela stambenog kredita prvih pet godina otplate kredita. Mjera se provodi od 2017. godine, točnije pozivi su provedeni 2017. i 2018. godine, a mladi će se za subvencionirane stambene kredite ponovo moći javiti na jesen 2019. i 2020. godine kada će biti raspisani novi pozivi.

Zakon o subvencioniranju stambenih kredita, donesen je u svrhu poticanja demografske obnove društva, urbane regeneracije naselja te smanjenja iseljavanja mladih obitelji. Zakonom se propisuje davanje pomoći građanima prilikom rješavanja stambenih pitanja kupnjom stana ili kuće, odnosno gradnje kuće, putem subvencioniranja stambenih kredita. Novim izmjenama zakona produžuje se subvencija za dodatnu godinu po svakom djetetu i za obitelji koje već imaju djecu pa će tako primjerice za obitelj koja ima dvoje djece subvencija umjesto pet godina trajati sedam godina.

Zahtjev za subvencioniranje stambenih kredita i ove će godine moći podnijeti građani s prebivalištem na području Republike Hrvatske, koji ispunjavaju uvjete za dobivanje stambenog kredita kod kreditnih institucija - banaka, koji nisu stariji od 45 godina te koji, odnosno čiji bračni ili izvanbračni drug, životni partner ili neformalni životni partner, u vlasništvu nema stan, odnosno kuću ili koji u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću koju prodaje radi kupnje većeg stana ili kuće, odnosno gradnje kuće zbog potreba vlastitog stanovanja.

Subvencioniranje kredita se odobrava za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće, s važećim aktom za građenje, odnosno s važećim aktom za uporabu stana ili kuće. Cijena nekretnine koja se pritom uzima kao maksimalno dozvoljena za izračun je 1.500,00 eura, u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke, po m² neto korisne površine stana ili kuće. Najviši iznos kredita koji se može razmatrati za subvencioniranje je 100.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem deviznom tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate kredita i čiji rok otplate nije kraći od 15 godina.

U slučaju da je podnositelju zahtjeva ili članu njegova obiteljskog domaćinstva utvrđen invaliditet veći od 50 % tjelesnog oštećenja, rok subvencioniranja kredita se produžuje za dvije godine.

Ova mjera stambenog zbrinjavanja ujedno je i demografska mjera jer se za svako živorođeno, odnosno usvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita, subvencija Države produžuje za dodatne dvije godine. Do sada je ovom mjerom stambenog zbrinjavanja više od 5300 obitelji osiguralo svoj dom a u tim je obiteljima rođeno preko 600 djece.

Program društveno poticane stanogradnje - POS je program koji mladima omogućuje da za manju cijenu kvadrata od tržišne, dobivaju sigurnost i kvalitetu gradnje njihovog doma. Stanovi POS-a grade se za kupnju ili najam. Do sada je kroz POS program izgrađeno 8276 stanova u 253 objekta u 79 jedinica lokalne samouprave u koje je uloženo više od 4 milijarde kuna. U naredne dvije godine planira se izgraditi novih tisuću stanova na lokacijama u Zagrebu, Zadru, Splitu, Trogiru, Solinu, Biogradu na Moru, Bolu, Cresu, Krku, Kraljevici, Lovranu, Poreču, Visu i Vrsaru.

Donošenjem izmjena zakona o POS-u urediti će se sljedeća pitanja:
 
  • proširuju se mogućnosti posebnog programa pomoći u rješavanju stambenog pitanja građana koji kupuju stanove na slobodnom tržištu, a što je jedna od mogućnosti rješavanja stambenog pitanja zaštićenih najmoprimaca prema Zakonu o najmu stanova, posebno za stanove koje trenutno koriste
  • omogućava se deficitarnom kadru u javnim službama potpora u rješavanju stambenog pitanja
  • omogućava se, osim izgradnje, i kupnja stanova ili obiteljske kuće u svrhu davanja u najam državnim i javnim službenicima kako bi se zadržao odnosno privukao deficitarni kadar u javnim službama, naročito u nedovoljno razvijenim područjima Republike Hrvatske i otocima
  • određuje se najviša cijena građevinskog zemljišta kada ga APN, odnosno javna ustanova prema ovom Zakonu pribavlja od jedinica lokalne samouprave, koja ne može biti viša od 25 % etalonske cijene građenja, odnosno ne može biti viša od tržišne vrijednosti
  • zbog tendencije smanjenja kamatnih stopa na tržištu kapitala smanjuje se kamatna stopa na javna sredstva u obročnoj otplati cijene stana sa 3% na 2% godišnje
  • uvodi se ograničena zabrana prodaje ili davanja u najam stanova, jasnije se definiraju prava, obveze i postupanje kupaca, APN-a, odnosno javnih ustanova i banaka u slučaju zloporabe programa društveno poticane stanogradnje.

Uz pomoć subvencioniranih stambenih kredita i programa POS-a u planu je do 2021. godine osigurati dom za 20 000 mladih obitelji.
 

Dodatne informacije:  


 


Stranica | Informacija | Stambeno zbrinjavanje