Stambeno zbrinjavanje obitelji čije su kuće stradale zbog klizišta

Slika /slike/Opcenito/vlada.jpg

Na 147. sjednici Vlade Republike Hrvatske koja je danas održana u Banskim dvorima donesen je Program zbrinjavanja stanovnika zgrada i uklanjanja ostataka porušenih obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla na području Hrvatske Kostajnice.

Ovim Programom detaljno se razrađuju kriteriji i načini zbrinjavanja stanovnika zgrada i uklanjanje ostataka porušenih obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla na području Hrvatske Kostajnice, opisuju se nadležnosti tijela koje provode postupke i radnje zbrinjavanja ugroženih stanovnika, kategoriziraju se oštećenja obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada, opisuju se pripadne vrste radova za utvrđene kategorije građevinskih oštećenja, način i opseg provedbe mjera kao i kriteriji za provedbu zbrinjavanja stanovnika te druge potrebne radnje koje je potrebno provesti u svrhu zbrinjavanja ugroženog stanovništva.

Programom se propisuje i operativna provedbu za područje Hrvatske Kostajnice sa popisom građevinskih radova koji su obuhvaćeni programom sanacije stambenih jedinica u vlasništvu Republike Hrvatske, a koje će se darovati ugroženim stanovnicima. Daje se popis opreme i predmeta kućanstva kojima će se opremiti te stambene jedinice, prikaz do sada utrošenih sredstava poduzete radnje te prikaz i procjena potrebnih financijskih sredstava i izvori financiranja za dovršenje planiranih radova.

Podsjetimo, sedam obitelji, čije su kuće stradale u klizanju tla prije godinu dana, uskoro će useliti u državne kuće ili stanove, čija je obnova i opremanje pri kraju, a potpredsjednik Vlade, ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar i državni tajnik Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Nikola Mažar sa suradnicima, u srijedu 13. ožujka 2019., su razgovarali sa stradalim građanima i obišli nekoliko kuća koje se obnavljaju za korisnike zbrinjavanja (ugrožene stanovnike).

U svrhu zbrinjavanja i ostalih obitelji kojima su kuće stradale ili su oštećene u klizanjima tla i na drugim područjima u Republici Hrvatskoj, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je u srpnju 2018. godine objavilo Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarenjem prava na stambeno zbrinjavanje stanovnika zgrada koji su ugroženi zbog klizanja tla i u drugim područjima Republike Hrvatske, na koji se odazvalo ukupno 75 obitelji uključujući i obitelji iz Hrvatske Kostajnice. Izvršene su potrebne analize zaprimljenih zahtjeva, te se očekuje usvajanje Programa stambenog zbrinjavanja i drugih stanovnika Republike Hrvatske, koji su se odazvali Javnom pozivu i ispunjavaju uvjete za stambenim zbrinjavanjem, u roku od tri mjeseca, nakon što se pregledaju sve lokacije i odredi primjereni način zbrinjavanja tih stanovnika.

Na današnjoj je sjednici Vlada prihvatila i Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o građevnim proizvodima, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona kojim se uređuje pitanje nadležnosti inspekcijskog nadzora koji se odnosi na primjenu Zakona o građevnim proizvodima i propisa donesenih na temelju toga Zakona, na način da se taj Zakon usklađuje sa Zakonom o državnom inspektoratu.

Prihvaćena je i Odluka o prijenosu Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama u vlasništvo nekretnine, za potrebe realizacije Programa POS-a u Gradu Zadru, na lokaciji „Crvene kuće“ radi izgradnje više stambene građevine sa 100 stambenih jedinica putem Programa POS-a.
 

 

Pisane vijesti | Informacija | Stambeno zbrinjavanje