Izmjenama zakona do bržeg i lakšeg izdavanja dozvola

  • Slika /slike/Opcenito/2019_03_15_image.1.jpg
  • Slika

U Hotelu Park u Splitu održana su predavanja i prezentacije o prednostima Informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU) i nadogradnji sustava eDozvole podmodulom eKonferencija. Predstavljene su i novine koje će donijeti Zakon o gradnji i Zakon o prostornom uređenju za koje se do 20. ožujka 2019. provodi javno savjetovanje putem portala eSavjetovanja.

U petak 15. ožujka 2019. godine, u Hotelu Park u Splitu, Hatzeov perivoj 3, državni tajnici Dunja Magaš i Danijel Meštrić, okupljenim su stručnjacima iznijeli novine izmjena Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju te su prezentirali aktivnosti na razvoju e-usluga Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja koje se provode u sklopu rasterećenja gospodarstva i nacionalnih reformi.

Prijedlozima izmjena zakona o gradnji te prostornom uređenju, planira se skraćivanje procedura i vremena potrebnog za ishođenje građevinskih, uporabnih i lokacijskih dozvola, što bi trebalo poboljšati položaj Hrvatske na ljestvici Doing Business. Izdavanje građevinskih dozvola biti će puno jeftinije i brže, a broj procedura smanjen s trenutnih 22 na 10 do 12.

Izmjenom zakonske regulative želi se unaprijediti pružanje elektroničkih usluga i pristupa informacijama za građane i poslovne subjekte, te onu eDozvole, koja predviđa dogradnju Informacijskog sustava prostornog uređenja za eKonferenciju. Cilj je olakšati pristup uslugama koje pruža javna uprava uspostavom jedinstvenih upravnih mjesta kao fizičkih i digitalnih portala, jer će korisnicima na jednom mjestu biti dostupne informacije i usluge tijela javne uprave, a istovremeno se namjerava smanjiti administrativno opterećenje ulagača u nekretninski sektor, rasteretiti sudionike u graditeljskim poduhvatima i javnu upravu od neučinkovitih procedura, te povećati transparentnost postupaka u području prostornog uređenja i gradnje.

Donošenjem predloženih zakona će se pojednostaviti, ubrzati i olakšati postupak ishođenja građevinskih i uporabnih dozvola, te samo građenje, a u slučaju Zakona o prostornom uređenju ishođenje lokacijskih dozvola, što će utjecati na povećanje isplativosti investiranja u građenje građevina različite namjene i time na povećanje broja investicija i zaposlenih u građevinarstvu. 

Prijedlogom zakona o gradnji definira se i da će javnopravno tijelo koje izdaje dozvole moći zatražiti suglasnost od drugih takvih tijela, a rok za njihovo očitovanje bit će ograničen na 15 dana. Ukoliko se tijelo ne očituje u tom roku smatrat će se da je suglasno.

Donošenje ovih zakona predlaže se po hitnom postupku, iz osobito opravdanih razloga, odnosno provedbe ciljeva utvrđenih nacionalnim programima reformi za 2018. i 2019. godinu.

U javno savjetovanje mogu se uključiti svi zainteresirani građani i stručna javnost, najkasnije do 20. ožujka 2019. godine putem portala eSavjetovanja:Pisane vijesti | Informacija | Elektronički servisi