Sufinanciramo projekte razvoja komunalnog standarda

Slika /slike/Ministar/2019_06_10.image.1.jpg

U Nedelišću te u Satnici Đakovačkoj, u petak 7. lipnja 2019. godine, gradonačelnicima i načelnicima s područja Međimurske županije odnosno Osječko-baranjske županije dodijeljene su odluke za sufinanciranje komunalnih projekata. Riječ je o 11 projekata u Međimurskoj i 16 projekata u Osječko-baranjskoj županiji koje će Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja sufinancirati u ukupnom iznosu većem od 6,9 milijuna kuna.

U prostorijama NGC Aton u Nedelišću potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar graditeljstva i prostornog uređenja Predrag Štromar uručio je 11 Odluka o sufinanciranju projekata razvoja komunalnog standarda u Međimurskoj županiji, u iznosu od  2.512.000 kuna.

Odluke je u ime Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja predstavnicima općina i gradova dodijelio potpredsjednik Vlade i ministar Predrag Štomar.

„Drago mi je da ponovno imam priliku uručiti Odluke za nove projekte, temeljem natječaja Ministarstva prostornog uređenja i graditeljstva, onim općinama i gradovima koji potiču razvoj komunalnog gospodarstva i ujednačavaju komunalni standard. Ulaganje u svako naše mjesto, ravnomjerni razvoj, osmišljavanje projekata, podizanje razine javnih usluga a sve s ciljem boljeg standarda i kvalitete života osnovna su ideja ovog natječaja i drago mi je da većina načelnika u Međimurju to prepoznaje “, rekao je Predrag Štromar.

Popis projekata koji se sufinaniranju na području Međimurske županije:
 
 • BELICA "Izgradnja-produžetak lokalne ceste Ivana Mažuranića sa odvodnjom ob.voda" - dodijeljen iznos od 239.000,00 kn
 • DOMAŠINEC "Obnova zgrade Društvenog doma Turčišće"  - dodijeljen iznos od 242.000,00 kn
 • DONJA DUBRAVA "Izgradnja vodovodne mreže u gospodarskoj zoni "Sjeveroistok" Donja Dubrava"  - dodijeljen iznos od 254.000,00 kn
 • MURSKO SREDIŠĆE "Rekonstrukcija građevine (dogradnja nadstrešnice) javne i društvene namjene - mrtvačnica Križovec - Peklenica" - dodijeljen iznos od 92.000,00 kn
 • NEDELIŠĆE "Rekonstrukcija pješačke staze na dijelu Čakovečke ulice u Nedelišću, dionica jug Čakovečke ulice od groblja Nedelišće do raskrižja DC3 sa ulicom A.G.Matoša" - dodijeljen iznos od 391.000,00 kn
 • OREHOVICA "Rekonstrukcija oborinske odvodnje  i izgradnja javne rasvjete u Orehovici" - dodijeljen iznos od 248.000,00 kn
 • PRIBISLAVEC "Izgradnja ceste do škole 2. faza - Pribislavec" - dodijeljen iznos od 165.000,00 kn
 • STRAHONINEC "Nabava komunalne opreme za održavanje javnih zelenih površina"  - dodijeljen iznos od 26.000,00 kn
 • SVETA MARIJA "Zgrada javne i društvene namjene-kulturno turistički centar" - dodijeljen iznos od 269.000,00 kn
 • ŠTRIGOVA "Izgradnja nerazvrstane ceste na dijelu 1031 i 2034."  - dodijeljen iznos od 391.000,00 kn
 • VRATIŠINEC "Uređenje mjesnog groblja u Vratišincu"  - dodijeljen iznos od 195.000,00 kn

Savjetnik ministra Pavo Šašlin istog je dana u prostoru općine Satnica Đakovačka dodjelio Odluke o sufinanciranju projekata na području Osječko-baranjske županije. Riječ je o ukupno 16 projekata koji se sufinaniraju u ukupnom iznosu od 4.444.000,00 kuna.Popis projekata koji se sufinaniranju na području Osječko-baranjske županije:
 
 • BELIŠĆE - projekt "Povećanje komunalnog standarda - izgradnja parkirališta u prigradskom naselju Veliškovci" - dodijeljen iznos od 147.000,00 kn
 • BILJE - projekt "Izgradnja ceste i javne rasvjete u ulicama Biljske satnije zng Rh i J. J. Strossmayera u Bilju" - dodijeljen iznos od 315.000,00 kn
 • DONJI MIHOLJAC - projekt "Izgradnja parkirališta i pristupne ceste groblja Golinci" -  dodijeljen iznos od 168.000,00 kn
 • DRAŽ - projekt "Nabava stroja i opreme za održavanje javnih površina i kanala i nerazvrstanih cesta" - dodijeljen iznos od 375.000,00 kn
 • ERDUT - projekt "Nabava traktora i komunalne opreme"  - dodijeljen iznos od 211.000,00 kn
 • ERNESTINOVO - projekt "Rekonstrukcija pješačke staze u naselju Ernestinovo- I. faza" - dodijeljen iznos od 391.000,00 kn
 • JAGODNJAK - projekt "Multifunkcionalni komunalni stroj i oprema"  - dodijeljen iznos od 186.000,00 kn
 • KNEŽEVI VINOGRADI - projekt "Sanacija nogostupa u dunavskoj ulici u Zmajevcu"  - dodijeljen iznos od 132.000,00 kn
 • NAŠICE - projekt "Rekonstrukcija javno prometnih površina dijela Zagrebačke ulice i dijela ulice Teodora Pejačevića"  - dodijeljen iznos od 270.000,00 kn
 • PODGORAČ - projekt "Rekonstrukcija kolnika i oborinske odvodnje Mlinske ulice u naselju Budimci" - dodijeljen iznos od 391.000,00 kn
 • POPOVAC .- projekt "Nabava višenamjenskog komunalnog stroja s priključcima"  - dodijeljen iznos od 214.000,00 kn
 • PUNITOVCI - projekt "Sanacija nerazvrstanih cesta na području općine Punitovci"  - dodijeljen iznos od 391.000,00 kn
 • SATNICA ĐAKOVAČKA - projekt "Izgradnja i održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Satnica Đakovačka" - dodijeljen iznos od 389.000,00 kn
 • SEMELJCI - projekt "Nabava komunalne opreme-traktora i ralice"  - dodijeljen iznos od 297.000,00 kn
 • ŠODOLOVCI - projekt "Nabava radnog stroja- kombinirka"  - dodijeljen iznos od 187.000,00 kn
 • VLADISLAVCI - projekt "Adaptacija Društvenog doma Hrastin" - dodijeljen iznos od 380.000,00 kn

Podsjetimo, javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2019. godini objavljen je s ciljem osiguravanja financijske potpore za projekte jedinica lokalne samouprave koji potiču ili pridonose boljem obavljanju komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga, kao i za aktivnosti na projektima koji će pridonijeti podizanju razine javnih usluga i većoj kvaliteti življenja stanovnika na području pojedine jedinice lokalne samouprave. Poziv je bio otvoren za prijave u razdoblju od 20. veljače 2019. do 22. ožujka 2019. te su prijavljena 574 projektna prijedloga.

U postupku ocjenjivanja bodovani su podnositelji prijave s obzirom na: 
 
 • prostorno-gospodarsku određenost, odnosno stupanj razvijenosti, sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti („Narodne novine“ broj 132 /17),
 • specifična obilježja i financijsku i operativnu sposobnost te
 • svaki projektni prijedlog s obzirom na proračun i isplativost, opravdanost i održivost, stupanj pripremljenosti i ukupan učinak realizacije.

Odobren je 181 projekt a ukupni prihvatljivi troškovi pojedinog projekta sufinanciraju se maksimalno u definiranom postotku prema stupnju razvijenosti, odnosno do najviše 450.000 kuna.

Po zaprimanju Odluke o sufinanciranju projekta, u roku od najviše 90 dana, općine i gradovi dužni su Ministarstvu dostaviti ugovor s odabranim izvođačem/izrađivačem/dobavljačem nakon čega će s Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja potpisati ugovor o sufinanciranju projekta.
 


Foto | Informacija | Komunalno gospodarstvo