U Ljubljani održana konferencija "All landscapes count!"

Slika /Zavod/slike/2019_10_10_Ljubljana1.JPG

Konferencija projekta Varstvo in razvoj slovenske krajine: Izhodišča za oblikovanje krajinske politike pod naslovom VSE KRAJINE ŠTEJEJO! - k večji kakovosti bivanja s krajinsko politiko, održana je, u organizaciji Društva krajobraznih arhitekata Slovenije, 10. i 11. listopada u Ljubljani. U sklopu konferencije, održan je i skup udruženja krajobraznih arhitekata Slovenije, Hrvatske i Srbije pod zajedničkim nazivom Krajina-pejzaž-krajobraz i temom Krajolici predgrađa grada.

Pomoćnica ministra Sanja Šaban održala je uvodno izlaganje u tematskom bloku koji se odnosio na krajobraze rubnih gradskih područja, a Ingrid Gojević prezentirala je dosadašnju implementaciju Konvencije o europskim krajobrazima Vijeća Europe u Hrvatskoj. U programu su sudjelovali i Martina Vidaković (MGIPU) te predstavnici HDKA Momir Pavletić Slobođan i Mate Rupić, koji je predstavio izradu projekta zelene infrastrukture grada Siska.

Tijekom konferencije, kroz dva tematska bloka razmatrala se provedba krajobraznih politika na području susjednih država te načini provedbe Konvencije o europskim krajobrazima VE. Iznimno zanimanje izazvala je prezentacija o izradi krajobrazne osnove Katalonije, s detaljnim pregledom primijenjene metodologije, načinima participacije jedinica lokalne samouprave i svih ostalih bitnih dionika te prikazom načina njene provedbe u različitim aktivnostima i konkretnim projektima regionalne i lokalne razine. Prezentirani su projekti i konkretni primjeri kojima je ilustriran odnos prema krajobrazima na rubnim dijelovima urbanih područja.

Snimka konferencije dostupna je ovdje.


Pisane vijesti | Informacija | Zavod