Održan Simpozij „Voda u urbanom krajobrazu“

  • Slika /Zavod/slike/2019_10_18_simpozij.JPG
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

Na poziv Tajništva konvencije o europskim krajobrazima Vijeća Europe, na obilježavanje 3. Međunarodnog dana krajobraza Vijeća Europe temom Krajobraz i voda, Zavod za prostorni razvoj Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, organizirao je 18. listopada 2019. godine, u suradnji s Hrvatskim vodama, simpozij "Voda u urbanom krajobrazu".

U uvodnom izlaganju, pred oko 80 sudionika, pomoćnica ministra u Zavodu za prostorni razvoj Sanja Šaban, istaknula je da je za zaštitu, planiranje i upravljanje krajobrazom iznimno važna provedba senzibilizacije javne uprave, stručnjaka i najšire javnosti, o značaju krajobraza kao elementa identiteta prostora koji baštinimo ili onog kojeg planiranjem, činjenjem ili nečinjenjem ostavljamo budućim naraštajima. Najavila je početak izrade Krajobrazne osnove Republike Hrvatske kao temeljnog dokumenta kojim će se u Hrvatskoj usmjeravati planiranje, zaštita i upravljanje krajobrazom, kao i osnivanje međuresorne radne skupine koja će intenzivirati aktivnosti na provedbi Konvencije o europskim krajobrazima Vijeća Europe.

Državna tajnica Dunja Magaš otvorila je skup osvrnuvši se na vezu teme simpozija s ulogom Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja u razvoju Nacionalne razvojne strategije RH do 2030. godine, pri čemu je Ministarstvo uključeno u temu zelene infrastrukture. Tim slijedom je, u kontekstu nadolazećeg predsjedanja Hrvatske Vijećem Europske unije, Ministarstvo istaknulo temu Zeleni gradovi s dvije specifične podteme: Zelena infrastruktura u urbanim područjima i Kružno gospodarenje prostorom i zgradama, a obje teme od nedvojbenog su utjecaja na prostor i krajobraz.

Skupu se obratila i pomoćnica ministra zaštite okoliša i energetike za vodno gospodarstvo i zaštitu mora Elizabeta Kos koja je dala kratki osvrt na aktivnosti koje Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i Hrvatske vode provode na području vodnog gospodarstva, posebno one koje se odnose na vodotoke u gradovima, obranu od poplava i ostale mjere, trenutna ili planirana ulaganja na području vodnogospodarskog sektora. Hrvatske vode prikazale su načine na koje provode mjere obrane grada Zagreba od poplava, ali i odgojne i obrazovne programe o važnosti i značaju vode u dječjim vrtićima i osnovnim školama diljem Hrvatske. 

Prezentacijama predavača su obrađeni različiti aspekti vode u urbanom krajobrazu, oni identitetski, razvojni, gospodarski, zaštitni, prostorno planerski, društveni ili ambijentalni. Uspostava zelene, odnosno plave infrastrukture istaknuta je kao važan čimbenik razvoja i planiranja gradova, a velika pozornost posvećuje se odgoju, obrazovanju i podizanju razine svijesti o važnosti krajobraza te posebno vodi kao njegovoj sastavnici. Više puta tijekom simpozija je naglašena potreba jačanja svijesti o krajobrazu, njegovim prirodnim i kulturnim vrijednostima koje baštinimo te nužnosti aktivnog sudjelovanja svih dionika u stvaranju kvalitetnijeg i humanijeg prostora za život budućih generacija.

U sklopu simpozija otvorena je izložba likovnih radova dječjih vrtića Bajka, Špansko i Zapruđe te osnovnih škola Jure Kaštelana, Remete i Rugvica. 

U suradnji s Javnom ustanovom Maksimir, u nedjelju, 20. listopada 2019. godine organiziran je terenski obilazak područja značajnog krajobraza Savica u Zagrebu, pod stručnim vodstvom tehničkog voditelja Saše Banića te uz podršku  ŠRD Pešćenica.

Zahvaljujemo svim suradnicima, predavačima i sudionicima!   
 

Prezentacije:


Fotografije:

 
 
 
 
 
 
 
 



Pisane vijesti | Informacija | Zavod