Za sanaciju zgrada oštećenih potresom dosad odobreno više od 82,8 milijuna kuna

Slika /slike/Opcenito/graditeljstvo-2021.jpg

Ministarstvo je dosad riješilo 2.264 zahtjeva za novčanu pomoć te je za popravak krovišta, zabata, dimnjaka, stubišta i dizala odobrilo povrat sredstva u iznosu od 82,8 milijuna kuna (82.879.898,96 HRK).

Pravo na povrat novca za hitne sanacije 

Građani koji su samostalno sanirali štete na krovištima, dimnjacima, zabatima, dizalima i stubištima imaju pravo na povrat novca.

Što treba poduzeti?

Da bi se ostvarilo pravo na novčanu pomoć za izvedene radove, potrebno je: 

 • angažirati ovlaštenog inženjera koji će načiniti elaborat popravka 
 • angažirati izvođača radova 
 • angažirati ovlaštenoga građevinskog inženjera, odnosno ovlaštenog inženjera strojarstva  (bojler, plinske instalacije)  
 • sačuvati originalne račune za obavljene usluge i radove te pripadajuću dokumentaciju.  

Izvođač treba biti registriran za tu vrstu radova i treba ih izvesti po pravilima struke.

Iznimno, na području na kojem je proglašena katastrofa, vlasnik obiteljske kuće može sam organizirati izradu elaborata i izvesti radove popravaka nekonstrukcijskih elemenata. U tom slučaju nadzor nad radovima provodi Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Da su usluge i radovi izvedeni po pravilima struke potvrđuje nadzorni inženjer pregledom i ovjerom izvršenih usluga i izvedenih radova i ovlašteni dimnjačar u slučaju popravka dimnjaka.  Isplatu izvršenih usluga i izvedenih radova u tom slučaju vrši Središnji državni ured.

Zahtjev ispunjen na OBRASCU 3 predaje vlasnik, suvlasnik, predstavnik suvlasnika, odnosno upravitelj višestambene ili poslovne zgrade. 

Zahtjev se predaje Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u Zagrebu, Ulica Republike Austrije 20: 
 
 • osobno u pisarnici  
 • poštom  na adresu Ul. Republike Austrije 20, Zagreb 
 • u Informativnom centru "Obnova" u Zagrebu: Ulica kneza Mislava 2.
 • u izmještenim uredima Ministarstva:  
  • Sisak: Ulica Ivana Kukuljevića Sakcinskog 1;  
  • Petrinja: Trg Stjepana Radića 8; (tel: 044/555-292 i 044/555-298)
  • Glina: Trg bana Josipa Jelačića 2;  
 • pomoću aplikacije e-Obnova u sustavu e-Građani. 

Krajnji rok za predaju zahtjeva je 31. prosinca 2023. godine.

Kako se isplaćuje novčana pomoć?

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donosi rješenje na temelju zahtjeva i dostavljene dokumentacije koje potom prosljeđuje Fondu za obnovu koji nadoknađuje prihvatljive troškove za izvedene radove koji su dokumentirani ili specificirani, i to u maksimalnom iznosu od 16.000 kuna po posebnom dijelu obiteljske kuće, stambeno-poslovne zgrade, višestambene zgrade i poslovne zgrade odnosno 25.000 kuna po obiteljskoj kući ako nema više posebnih dijelova. 

Dodatno, od 3. svibnja 2021. godine Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavane započeo je sa organiziranim radovima nekonstrukcijske obnove na Banovini. Više informacija dostupno je na: https://sduosz.gov.hr/​ 

Dodajmo i kako je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine dosad zaprimilo ukupno 15.028 zahtjeva za obnovu ili uklanjanje građevina, gradnju zamjenskih kuća, dodjelu novčane pomoći ili oslobođenje od financijske obveze vlasnika. Izdano je 3.601 odluka, rješenja i zaključaka koji su proslijeđeni provedbenim tijelima za obnovu (Fondu za obnovu i Središnjem uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje).


Dodatne informacije i pomoć građanima 

Građani se za stručnu pomoć ili pravni savjet u procesu obnove mogu obratiti u: 

 • Informativni centar "Obnova" u Zagrebu: Ulica kneza Mislava 2 (tel: 01/3782 117)
 • Međuresorni ured u Petrinji: Tg Stjepana Radića 8 (tel: 044/555-292 i 044/555-298)
 • u izmještene urede Ministarstva: 
  • Sisak: Ulica Ivana Kukuljevića Sakcinskog 1;  
  • Glina: Trg bana Josipa Jelačića 2;  

Informacije se mogu dobiti i na adresu e-pošte: potres@mpgi.hr
 

Pregled aktivnosti obnove zgrada oštećenih u potresu na Banovini - stanje na dan 10. siječnja 2022. 

 Pisane vijesti | Informacija | Potres