Sudjelovanje građana u procesu planiranja Državnog proračuna

U cilju podupiranja načela transparentnosti u procesu izrade Državnog proračuna za razdoblje 2025.-2027., a kako bi se stvorili preduvjeti za učinkovitije i inovativnije pružanje javnih usluga, odnosno upravljanje javnim resursima, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine omogućuje građanima i ostaloj zainteresiranoj javnosti davanje komentara na usvojeni financijski plan za 2024.-2026. i prijedloge za novo proračunsko razdoblje. 

Komentari i prijedlozi mogu se dostaviti na email: proracun@mpgi.hr  koristeći priloženi obrazac, najkasnije do 31. kolovoza 2024. godine

Pozivamo građane i zainteresiranu javnost da se aktivno uključe u kreiranje proračuna svojim komentarima i prijedlozima na već usvojeni financijski plan za 2024.-2026., a Ministarstvo će razmotriti zaprimljene prijedloge i komentare pri izradi prijedloga svojih financijskih planova za sljedeće trogodišnje razdoblje (2025.-2027.).