Službenica za informiranje

Važno: Od 1. travnja 2019. godine građevinska inspekcija je u sastavu Državnog inspektorata te je zahtjeve za pristup informacijama o postupanju građevinske inspekcije potrebno uputiti na adresu Državnog inspektorata

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13, 85/15, 69/22).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.

Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu. Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Ministarstvu. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

 • na adresu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine,
  Ulica Republike Austrije 14, 10 000 Zagreb;
 • na broj faksa
  01/ 3772 822;
 • donijeti osobno u pisarnicu Ministarstva
  Ulica Republike Austrije 14 u Zagrebu radnim danom od 8:30 do 13:30 sati ili
 • na adresu e-pošte:
  zppi@mpgi.hr 

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu niti sudsku pristojbu.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama. Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije objavljeni su u "Narodnim novinama" broj 12/1415/14 i 141/22.


Pravilnikom o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija ("Narodne novine" broj 67/17) definirano je da su informacije za ponovnu uporabu tijela javne vlasti dostupne korisnicima bez ograničenja i za slobodnu uporabu uz otvorenu dozvolu. Otvorena dozvola omogućava korisnicima slobodnu uporabu informacija, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu koja uključuje umnožavanje (reproduciranje), distribuiranje, stavljanje na raspolaganje trećima te izmjene uz obavezno navođenje izvora informacije. 

Službenica za informiranje 
Ivana Vezmarović, dipl.iur. 
Tel: 01/2641-827 

e-pošta: zppi@mpgi.hr 

Zamjenica službenice za informiranje
Marija Tomas
Tel: 01/3782 154
e-pošta: zppi@mpgi.hr