Strategije, programi, planovi i izvješća

Provedbeni program Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine izradilo je Provedbeni program Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za razdoblje 2021. do 2024. godine.  

Izrada predmetnog dokumenta u skladu je s obvezom izrade Provedbenog programa za tijela državne uprave, a koja se temelji na odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br.  123/17.) i Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br.  89/18.).

Provedbeni program Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine je kratkoročni akt strateškog planiranja od nacionalnog značaja koji opisuje viziju, misiju, izazove i razvojne potrebe koje proizlaze iz djelokruga rada Ministarstva i koje se adresiraju provedbom programa u mandatnom razdoblju.
 
Godišnji plan rada Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine pridonijelo je izradi ovog krovnog strateškog dokumenta u dijelu koji se odnosi na upravljanje državnom imovinom, razvoj zelene infrastrukture, kružno gospodarenje prostornom i zgradama, energetsku obnovu stambenog sektora te stambeno zbrinjavanje.
 
  • Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine
    ("Narodne novine" broj 13/21)
  • hrvatska2030.hr
Strategije i programi u području prostornog uređenja
Strategije i programi u području energetske učinkovitosti
Strategije u području upravljanja državnom imovinom
Godišnji plan upravljanja državnom imovinom
Strateški dokumenti bivših ministarstava