Javni poziv za sufinanciranje projekata sanacije klizišta u 2018. godini

Ministarstvo je prepoznalo problem klizišta te u cilju sanacije i sprječavanja štetnih posljedica klizišta provelo početkom 2018.g. poziv za sufinanciranje projekata sanacije klizišta. Sufinancira se 37 projekata (izvođenje radova na sanaciji klizišta i/ili izrada projektne dokumentacije za sanaciju klizišta) za što je u Državnom proračunu za ovu godinu osigurano 10 milijuna kuna. Pojedini projekat sufinancira se do najviše 80 posto ukupnih prihvatljivih troškova, odnosno do najviše 600.000 kuna.

Poziv je raspisan 22. veljače 2018.g. a prijave su se zaprimale do 28. ožujka 2018.g. Od strane 97 jedinica lokalne samouprave dostaviljeno je 139 projektnih prijedloga za čije je sufinanciranje zatraženo preko 69 milijuna kuna.

Nakon provedenog postupka administrativne provjere, 129 projekata koji su zadovoljili kriterije kompletnosti i prihvatljivosti, formirano Povjerenstvo vrednovalo je, ocijenilo, izradilo rang listu projekata te predložilo ministru sufinanciranje 37 projekata. Po zaprimanju Odluke o sufinanciranju projekta, u roku od najviše 90 dana jedinica lokalne samouprave dužna je dostaviti ugovor s odabranim izvođačem radova na projektu sanacije klizišta, nakon čega s Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja potpisuje ugovor o sufinanciranju projekta.