Klizište u Hrvatskoj Kostajnici 2018. godine (brdo Djed)

U suradnji sa Ministarstvom financija i Središnjim državnim uredom za obnovu i stambeno zbrinjavanje, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja osiguralo je rješavanje stambenog prostora svima onima kojima su kuće srušene ili oštećene klizanjem brda Djed 13. ožujka 2018. godine u Hrvatskoj Kostajnici. Zbrinjavanje obitelji provedeno je sukladno Zaključku i Odluci Vlade Republike Hrvatske iz srpnja 2018. godine. Na području Hrvatske Kostajnice za potrebe zbrinjavanja obitelji obnovljeno je 6 kuća i jedan stan a Ugovori o darovanju nekretnina u trajno vlasništvo obiteljima su u Hrvatskoj Kostajnici uručeni 15. travnja 2019. godine.  Dvije obitelji koje ne žive stalno na ugroženom području primile su novčanu naknadu prema rješenju Državnog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda.
 
U cilju transparentne provedbe postupka darovanja obnovljenih kuća ugroženim stanovnicima Hrvatske Kostajnice, Vlada Republike Hrvatske je 15. ožujka 2019. godine usvojila Odluku o donošenju Programa zbrinjavanja stanovnika zgrada i uklanjanja ostataka porušenih obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla na području Hrvatske Kostajnice. U postupku izrade Programa provedeno je javno savjetovanje u siječnju 2019. godine.
 
U svrhu zbrinjavanja i ostalih obitelji kojima su kuće stradale ili su oštećene u klizanjima tla i na drugim područjima u RH, Ministarstvo je u srpnju 2018. godine objavilo Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarenjem prava na stambeno zbrinjavanje stanovnika zgrada koji su ugroženi zbog klizanja tla i u drugim područjima RH, na koji se odazvalo ukupno 75 obitelji uključujući i obitelji iz Hrvatske Kostajnice. 
 
U cilju utvrđivanja činjeničnog stanja i prikupljanja podataka potrebnih za izradu novog Programa kojim će se odrediti način zbrinjavanja stanovnika zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla na drugim područjima u Republici Hrvatskoj, ministar graditeljstva i prostornoga uređenja, imenovao je stručno Povjerenstvo koje je obišlo sve prijavljene lokacije klizišta. Temeljem dobivenih podataka s terena u tijeku je izrada „Programa zbrinjavanja stanovnika zgrada i uklanjanja ostataka porušenih obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla na području Republike Hrvatske“. Program donosi Vlada Republike Hrvatske a za njegovu provedbu potrebno je osigurati financijska sredstava. Navedenim programom propisati će se primjereni način postupanja sa zgradama na ugroženim područjima te načini rješavanja stambenog zbrinjavanja ugroženih stanara. Po donošenju Programa, ministar graditeljstva i prostornoga uređenja će o svakoj pojedinačnoj prijavi klizišta donijeti posebnu Odluku kojom će odlučiti o potrebi i načinu stambenog zbrinjavanja stanovnika ugroženih obiteljskih kuća. 

Za eventualna pitanja i dodatne informacije vezane uz ovu temu možete nam se obratiti putem e-pošte: klizista@mgipu.hr


Dodatne informacije: