ISPU i razvoj e-uslugaInformacijski sustav prostornog uređenja (ISPU) je državni interoperabilni i multiplatformni sustav za unos, verifikaciju, javnu objavu i razmjenu prostornih podataka. 

Služi za potrebe izrade, donošenja, provedbe i nadzora prostornih planova, akata o gradnji, prometa nekretninama, energetskih certifikata, državne imovine ali isto tako i za trajno praćenje stanja u prostoru i području prostornoga uređenja, izrade izvješća o stanju u prostoru te obavljanje poslovnih procesa propisanih zakonima i podzakonskim propisima iz nadležnosti ovog Ministarstva.

U 2019. godini izmijenjen je Zakon o gradnji i Zakon o prostornom uređenju čime je omogućen efikasniji, brži i jeftiniji sustav izdavanja dozvola za gradnju. Ključna izmjena zakonskih okvira bila je uvođenje sustava eKonferencije putem koje se podnosi, prikuplja i obrađuje sva dokumentacija potrebna za izdavanje dozvola za gradnju. Postupak izdavanja dozvola ima manje koraka, u potpunosti je digitaliziran, sadržaj potrebne dokumentacije za izdavanje dozvole se smanjio, a komunikacija svih u sustavu odvija se elektroničkim putem (uspostavom elektroničke oglasne ploče).
 
Cilj razvoja ISPU-a je na jednom mjestu okupiti sve prostorne planove i sve intervencije u prostoru sa svrhom povećanja korištenja informacijsko-komunikacijskih tehnologija u komunikaciji između građana, poduzetnika i javne uprave.

Trenutno je u funkcionalnoj fazi 12 modula sustava:  GEO portal, ePlanovi, eKatalog, ePlanovi – editor, eDozvola, ISPU lokator, eKonfernecija, eArhiva, Registar Brownfield područja, eNekretnine, eSateliti, ePIC a istovremeno se razvijaju i novi moduli: eInvesticije, eEnergetski certifikat, eProstorna inspekcija, eGrađevinski dnevnik i eRežimi.

Organiziran je kao sustav samostalnih funkcionalnih cjelina – modula za unos i verifikaciju podataka koji se mogu međusobno povezivati.

Modulima i podacima pristupa se kroz geoportal ISPU-a : 
 
Projekt je financiran iz fondova EU u iznosu od 111 milijuna kuna, kreditom Svjetske banke u iznosu od 5 milijuna dolara te dijelom iz proračuna Republike Hrvatske.