Projekt "Informacijski sustav prostornoga uređenja (ISPU) i njegovi moduli" K.K.02.2.1.01.0020Naziv projekta:  
"Informacijski sustav prostornoga uređenja (ISPU) i njegovi moduli"

Šifra projekta: K.K.02.2.1.01.0020

Fond: Europski fond za regionalni razvoj

Program: Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Područje: Korištenje informacijske i komunikacijske tehnologije

Poziv: Razvoj e-usluga

Ukupna vrijednost projekta: 131.927.802,54 kuna

Iznos koji sufinancira Europski fond za regionalni razvoj: 111.951.021,52 kuna

Razdoblje provedbe projekta: od 1. siječnja 2015. do 30. lipnja 2023.

Opis projekta: Projekt sustavno nadograđuje postojeće e-usluge u području prostornog planiranja i gradnje te uvodi nove e-usluge Informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU) za građane i struku. Radi se o kompleksnim alatima i uslugama: Geoportal, ISPU-lokator, eEnergetski certifikat, eProstorna inspekcija, eKatalog, eInvesticije, eDozvola, ePlanovi, eNekretnine i eGrađevinski dnevnik. Uvođenjem e-usluga za korisnike, opremanjem klijentskom opremom službenika, kao i povezivanjem postupaka više tijela javne uprave u integrirani informacijski sustav, povećat će se učinkovitost javne uprave skraćenjem procesa pružanja e-usluga i smanjenjem operativnih troškova. 

Cilj projekta: Povećanje korištenja informacijsko-komunikacijskih tehnologija u komunikaciji između građana, poduzetnika i javne uprave nadogradnjom postojećih i uspostavom novih kompleksnih e-usluga u području gradnje i prostornoga planiranja u skladu s Europskim okvirom interoperabilnosti i prioritetima Strategije e-Hrvatska 2020, što će rezultirati povećanjem produktivnosti javnog sektora u Republici Hrvatskoj i transparentnosti sustava prostornog planiranja i gradnje. 

Kontakti za više informacija:


Aktivnosti: 


Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj koji se provodi u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.