eDozvola

Modul eDozvola je, uz eKatalog, prvi modul ISPU-a koji je krenuo s radom 2014. godine. Do početka 2020. godine, u rad eDozvole biti će uključena sva upravna tijela koja izdaju akte za gradnju u RH.

Tijekom 2016. i 2018. godine eDozvola je nadograđena radi poboljšanja rada, učinkovitijeg povezivanja dijelova sustava u cjelinu, te povezivanje sustava drugih javnopravnih tijela kao potpuno funkcionalnih dijelova eDozvole.

Kao dopuna eDozvoli, uspostavio se eArhiv dozvola, (pod)modul za unos akata za gradnju, izdanih prije uspostave eDozvole i metapodaka o njima, a koji će tako biti dostupni nadležnim tijelima za daljnja postupanja.
 

Dodatne informacije: