Geoportal ISPU i interoperabilnost

Geoportal ISPU-a centralno je mjesto za prikaz i pregled javno dostupnih prostorno-planskih i drugih prostornih slojeva, podataka i informacija iz modula ISPU-a i drugih izvora te točka pristupa modulima ISPU-a. Sadrži alate za upravljanje prikazom (interaktivna karta), pretraživanje te ispis prikazanog sadržaja. Radi na web-sučelju, čime se za računala korisnika ne postavljaju posebni zahtjevi, osim stabilne i propusne internetske veze. Pristup geoportalu ISPU-a je u načelu javan, osim dijelovima modula koji služe za unos i/ili verifikaciju podataka i koji su dostupni ovlaštenim korisnicima iz državnih i javnih institucija u skladu s njihovim nadležnostima. 

Moduli ISPU-a zasebna su računalna rješenja koja su po potrebi funkcionalno povezana radi međusobne komunikacije te razmjene ili zajedničkog korištenja podataka.  Osim razmjene podataka između modula ISPU-a, na geoportalu je, kroz izbornik NIPP, omogućen prikaz i pregled prostornih slojeva i iz drugih izvora, npr. onih koji se stvaraju izvan modula ISPU-a u Ministarstvu i zavodima za prostorno uređenje ili u drugim institucijama koje su razvile mrežne usluge za podatke iz svoje nadležnosti. Na istom mjestu omogućen je pristup mrežnim uslugama pregleda (WMS) i preuzimanja (WFS) razvijenim unutar ISPU-a, kojima se podaci iz ISPU-a učitavaju u druge informacijske sustave ili u GIS-aplikacije na računalima korisnika.

U okviru projekta bit će uvedena dodatna poboljšanja i napredne funkcije geoportala ISPU-a te novi korisnički alati.