Propisi iz područja građevnih proizvoda

Dana 4. travnja 2011. godine u Službenom glasniku Europske unije objavljena je Uredba (EU) br. 305/2011.

Tom je Uredbom uređeno ukidanje Direktive Vijeća 89/106/EEZ, s time da se prijelaznim i završnim odredbama Uredbe (EU) br. 305/2011 primjena Direktive Vijeća 89/106/EEZ produljuje do 30. lipnja 2013. godine. Uredbom (EU) br. 305/2011 određen je datum 1. srpnja 2013. nakon kojega stavljanje na tržište i kretanje građevnih proizvoda na europskom ekonomskom prostoru i poslovanje gospodarskih subjekata s time u vezi moraju biti usklađeni s Uredbom (EU) br. 305/2011. Uredbom (EU) br. 305/2011 je određeno i prijelazno razdoblje od 24. travnja 2011. godine do 30. lipnja 2013. godine u kojem se, između ostaloga, poslovanje gospodarskih subjekata mora uskladiti s Uredbom.

Kako je područje građevnih proizvoda na razini Europske unije uređeno navedenom Uredbom kao sekundarnim izvorom prava Europske unije, a koja će danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji biti neposredno i u cijelosti primjenjiva u Republici Hrvatskoj, bilo je potrebno donijeti novi zakonski prijedlog koji predstavlja mehanizam za njezinu provedbu.

Donošenjem Zakona o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20) stavio se van snage Zakon o građevnim proizvodima („Narodne novine“, broj 86/08 i 25/13) kojim je u hrvatski pravni sustav prenesena Direktiva Vijeća 89/106/EEZ. Zakonom o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 76/1330/14130/1739/19118/20) uređuje se način primjene Uredbe (EU) br. 305/2011 za potrebe stavljanja na tržište i kretanja građevnih proizvoda unutar europskog ekonomskog prostora, kao i druga pitanja vezana za građevne proizvode u neusklađenom području na teritoriju Republike Hrvatske.

Propisi kojima je u Republici Hrvatskoj uređeno područje građevnih proizvoda:

 • Uredba (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. koja propisuje usklađene uvjete trgovanja građevnim proizvodima i ukida Direktivu Vijeća 89/106/EEZ (Službeni list Europske unije L 88, 4.4.2011., str. 5)
  Napomena: Puna primjena Uredbe (EU) br. 305/2011 stupila je na snagu 01. srpnja 2013. godine.

 • Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 568/2014 оd 18. veljače 2014. o izmjeni Priloga V. Uredbi (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda 
  (Službeni list Europske unije L 157, 27.5.2014., str. 76

 • Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 574/2014 оd 21. veljače 2014. o izmjeni Priloga III. Uredbi (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o predlošku za sastavljanje izjave o svojstvima građevnih proizvoda 
  (Službeni list Europske unije L 159, 28.5.2014., str. 41)

 • Zakon o građevnim proizvodima (2008.) 
  („Narodne novine“ broj 86/08, 25/13)

 • Zakon o građevnim proizvodima (2013.) 
  („Narodne novine“ broj 76/13, 30/14, 130/17, 39/19118/20)
  Napomena: Zakon je stupio na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. 

 • Uredba o usklađivanju područja građevnih proizvoda s Uredbom (EU) br. 305/2011 u prijelaznom razdoblju 
  („Narodne novine“ broj 46/13)

 • Pravilnik o tijelima, dokumentaciji i postupcima tržišta građevnih proizvoda
  („Narodne novine“ broj 118/19)
  Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika (12. prosinca 2019. godine) prestaje važiti Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda („Narodne novine“, broj 103/08147/0987/10129/11), osim odredaba članka 4. stavaka 4. i 5., članka 16. i Tablice 1. toga Pravilnika i Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode („Narodne novine“, broj 103/08).
 • Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 1062/2013 оd 30. listopada 2013. o formatu europske tehničke ocjene za građevne proizvode 
  (Službeni list Europske unije L 289, 31.10.2013., str. 42)

 • Delegirana Uredba Komisije (EU) br. 157/2014 оd 30. listopada 2013. o uvjetima za objavu izjave o svojstvima građevnih proizvoda na web-stranicama 
  (Službeni list Europske unije L 52, 21.2.2014., str. 1)

 • Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1291/2014 od 16. srpnja 2014. o uvjetima razredbe bez ispitivanja ploča na osnovi drva obuhvaćenih normom EN 13986 te zidnih obloga i lamperije od punog drva obuhvaćenih normom EN 14915 s obzirom na njihovu sposobnost protupožarne zaštite kada se upotrebljavaju za oblaganje zidova i stropova 
  (Službeni list Europske unije L 349, 5.12.2014., str. 25)

 • Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1292/2014 od 17. srpnja 2014. o uvjetima razredbe bez ispitivanja određenih drvenih podnih obloga bez premaza iz norme EN 14342 s obzirom na reakciju na požar 
  (Službeni list Europske unije L 349, 5.12.2014., str. 27

 • Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1293/2014 od 17. srpnja 2014. o uvjetima razredbe, bez ispitivanja, metalnih nosača žbuke i profila za unutarnje žbukanje obuhvaćenih usklađenom normom EN 13658-1, metalnih nosača žbuke i profila za vanjsko žbukanje obuhvaćenih usklađenom normom EN 13658-2 te pomoćnih i dodatnih metalnih profila obuhvaćenih usklađenom normom EN 14353 s obzirom na njihove reakcije na požar 
  (Službeni list Europske unije L 349, 5.12.2014., str. 29)

 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/364 оd 1. srpnja 2015. o klasifikaciji reakcije na požar građevnih proizvoda u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća 
  (Službeni list Europske unije L 68, 15.3.2016, str. 4-11)

 • Delegirana odluka Komisije (EU) br. 2015/1936 оd 8. srpnja 2015. o primjenjivim sustavima ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava ventilacijskih kanala i cijevi za prozračivanje u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća 
  (Službeni list Europske unije L 282, 28.10.2015., str.34)  

 • Delegirana odluka Komisije (EU) br. 1958/2015 od 1. srpnja 2015. o primjenjivim sustavima ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava geosintetike i povezanih proizvoda u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća 
  (Službeni list Europske unije L 284, 30.10.2015., str.181)  

 • Delegirana odluka Komisije (EU) br. 2015/1959 od 1. srpnja 2015. o primjenjivim sustavima ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava proizvoda za odvodnju otpadnih voda u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća 
  (Službeni list Europske unije L 284, 30.10.2015., str. 184

 • Odluka Komisije (EU) 2017/133 оd 25. siječnja 2017. o zadržavanju s ograničenjem u Službenom listu Europske unije upućivanja na usklađenu normu EN 14342:2013 „Drvene podne obloge: značajke, ocjena sukladnosti i označivanje” u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća 
  (Službeni list Europske unije L 21, 26.1.2017., str. 113 - 115)

 • Odluka Komisije (EU) 2017/145 оd 25. siječnja 2017. o zadržavanju s ograničenjem u Službenom listu Europske unije upućivanja na usklađenu normu EN 14904:2006 „Površine sportskih terena - Površine u zatvorenom prostoru za višenamjensku sportsku uporabu - Specifikacija” u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća 
  (Službeni list Europske unije L 22, 27.1.2017., str. 62-64

 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/959 оd 24. veljače 2017. o klasifikaciji svojstava horizontalnog slijeganja i kratkoročne apsorpcije vode za na mjestu oblikovane toplinsko-izolacijske proizvode od celuloznog punila (LFCI) iz norme EN 15101-1 na temelju Uredbe (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća 
  (Službeni list Europske unije L 145, 8.6.2017., str. 1-3)  

 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1227 оd 20. ožujka 2017. o uvjetima razredbe bez ispitivanja proizvoda od lijepljenog višeslojnog drva obuhvaćenih usklađenom normom EN 14080 i konstrukcijskih proizvoda od punog zupčasto spojenog drva obuhvaćenih usklađenom normom EN 15497 s obzirom na njihovu reakciju na požar i o izmjeni Odluke 2005/610/EZ 
  (Službeni list Europske unije L 177, 8.7.2017., str. 1-3)

 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1228 оd 20. ožujka 2017. o uvjetima razredbe bez ispitivanja vanjske i unutarnje žbuke na bazi organskih veziva obuhvaćene usklađenom normom EN 15824 i proizvoda za vanjsko i unutarnje žbukanje obuhvaćenih usklađenom normom EN 998-1 s obzirom na njihovu reakciju na požar 
  (Službeni list Europske unije L 177, 8.7.2017., str. 4-5)

 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/2293 оd 3. kolovoza 2017. o uvjetima razredbe bez ispitivanja proizvoda od križno laminiranog drva obuhvaćenih usklađenom normom EN 16351 i proizvoda od lameliranog furnirskog drva obuhvaćenih usklađenom normom EN 14374 s obzirom na njihovu reakciju na požar 
  (Službeni list Europske unije L 329, 13.12.2017., str. 1-3

 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/771 оd 25. siječnja 2018. o primjenjivom sustavu ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava sidrenih naprava koje se upotrebljavaju za građevine i namijenjene su za sprečavanje pada osoba s visine ili za zaustavljanje pada s visine u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća 
  (Službeni list Europske unije L 129, 25.5.2018., str. 82 - 83)

 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/779 оd 19. veljače 2018. o primjenjivim sustavima ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava konstrukcijskih sendvič-panela s metalnom oblogom u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća 
  (Službeni list Europske unije L 131, 29.5.2018., str. 23 - 24)

 • Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode 
  („Narodne novine“ broj 103/08)

 • Pravilnik o nadzoru građevnih proizvoda 
  („Narodne novine“ broj 113/08)

 • Tehnički propis o građevnim proizvodima 
  („Narodne novine“ broj 35/18, 104/19) - stupio na snagu 20. travnja 2018. godine

 • Tehnički propis kojim se utvrđuju tehničke specifikacije za građevne proizvode u usklađenom području 
  („Narodne novine“ broj 4/15, 24/15, 93/15, 133/15, 36/16, 58/16, 104/16, 28/17, 88/17, 29/1843/19150/22142/23)

Odluka ministra o sustavima ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda od 25. veljače 2011. godine

Popis EAD

 
Posebni tehnički propisi:
 • Tehnički propis za prozore i vrata
  („Narodne novine“ broj 69/06)

  Odluka o popisu normi bitnih za primjenu Tehničkog propisa za prozore i vrata
 • Tehnički propis za dimnjake u građevinama
  („Narodne novine“ broj 03/07)

 • Tehnički propis za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama
  („Narodne novine“ broj 87/08 i 33/10)

 • Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije
  („Narodne novine“ broj 5/10)

 • Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama
  („Narodne novine“ broj 128/15, 70/1873/1886/18102/20) - stupio na snagu 1. siječnja 2016. godine

 • Tehnički propis za građevinske konstrukcije
  („Narodne novine“ broj 17/17, 75/207/22

 • Tehnički propis za staklene konstrukcije
  („Narodne novine“ broj 53/17) - stupio na snagu 15. lipnja 2017. godine

Danom stupanja na snagu novog Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (4. ožujka 2017. godine) slijedeći Tehnički propisi prestali  su važiti, uz iznimku da se norme iz popisa sadržanih u tim Tehničkim propisima koje se odnose na neusklađeno područje građevnih proizvoda primjenjuju do donošenja posebnog propisa kojim se uređuju građevni proizvodi ukoliko nisu u suprotnosti s Tehničkim propisom o građevnim proizvodima („Narodne novine“, br. 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11 i 130/12, 81/13, 136/14 i 119/15).

Nadalje, glavni projekt građevine u kojemu je tehničko rješenje građevinske konstrukcije dano prema tim Tehničkim propisima smatra se valjanim dokumentom za izdavanje akata na temelju kojega se odobrava građenje ako je zahtjev za izdavanje tog akta zajedno s glavnim projektom podnesen u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu novog Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije.
 • Tehnički propis za zidane konstrukcije
  („Narodne novine“ broj 01/07)

 • Tehnički propis za drvene konstrukcije
  („Narodne novine“ broj 121/07, 58/09, 125/10, 136/12)

 • Tehnički propis za čelične konstrukcije
  („Narodne novine“ broj 112/08, 125/10, 73/12, 136/12)

 • Tehnički propis za spregnute konstrukcije od čelika i betona
  („Narodne novine“ broj 119/09, 125/10, 136/12)

 • Tehnički propis za betonske konstrukcije
  („Narodne novine“ broj 139/09, 14/10, 125/10, 136/12

 • Tehnički propis za aluminijske konstrukcije
  („Narodne novine“ broj 80/13)