Neusklađeno područje

 
Uredba (EZ) BR. 764/2008
Uredba (EZ-a) br. 764/2008 (Uredba o međusobnom priznavanju) uređuje pravila i postupke koje moraju primjenjivati nadležna tijela država članica kada na temelju nacionalnih tehničkih pravila donose odluke upućene gospodarskim subjektima u odnosu na bilo koji proizvod, a koje bi mogle predstavljati prepreku slobodi kretanja roba koje se zakonito prodaju u drugoj državi članici.

Načelo međusobnog priznavanja, koje proizlazi iz sudske prakse Suda Europske zajednice, jedan je od načina osiguranja slobode kretanja roba na unutarnjem tržištu. Međusobno priznavanje odnosi se na proizvode na koje se primjenjuju propisi Zajednice za usklađivanje proizvoda koji ne ulaze u područje primjene takvih propisa.

Sukladno tome načelu država članica ne smije zabraniti na vlastitom teritoriju prodaju proizvoda koji se zakonito prodaju u drugoj državi članici, čak i ako su predmetni proizvodi proizvedeni sukladno tehničkim pravilima različitim od onih koja se primjenjuju na domaće proizvode.

Uredba (EZ) br. 764/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju postupaka koji se odnose na primjenu određenih nacionalnih tehničkih propisa na proizvode koji se zakonito stavljaju na tržište u drugoj državi članici i o stavljanju izvan snage Odluke br. 3052/95/EZ

Smjernice za primjenu Uredbe o međusobnom priznavanju za građevne proizvode bez CE oznake
Popis neusklađenih normi na koje upućuje tehnički propis
Popis neusklađenih normi na koje upućuje tehnički propis sadržan je u Prilogu I. Tehničkog propisa o građevnim proizvodima ("Narodne novine" broj 35/18).

Norme sa popisa mogu se pretraživati putem Kataloga hrvatskih normi i kupiti u Hrvatskom zavodu za norme.
 
Odluka ministra o sustavima ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda
Odlukom ministra o sustavima ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda od 25. veljače 2011. godine određeni su sustavi ocjenjivanja sukladnosti građevnih proizvoda i proizvodi/materijali koje ne treba ispitati glede reakcije na požar. 
Mišljenje prozori i vrata
Tumačenje o ocjenjivanju i provjeri stalnosti sustava te razredba (klasifikacija) prozora i vrata koji se ugrađuju između prostora i/ili prostorija koje pripadaju različitim požarnim odjeljcima pročitajte ovdje