Najčešća pitanja i odgovori

Osnovna i polazna informacija vezana za građevne proizvode jest da je stavljanje na tržište građevnih proizvoda i stavljanje na raspolaganje na tržište građevnih proizvoda uređeno u dva temeljna područja:

  • usklađeno područje na koje se primjenjuju usklađena pravila uređena Uredbom (EU) br. 305/2011 i u kojem se građevni proizvodi označavaju „CE“ oznakom
  • neusklađeno područje na koje se primjenjuju nacionalna pravila i u kojem se građevni proizvodi (u pravilu) označavaju „C“ oznakom,

te se najčešća zaprimljena pitanja i dani odgovori kontaktne točke za građevne proizvode u Republici Hrvatskoj odnose na:

  • građevne proizvode u usklađenom području 
  • građevne proizvode u neusklađenom području 

Europska komisija i EOTA (European Organisation for Technical Assessment) pripremile su najčešće postavljenja pitanja i odgovore vezane uz primjenu Uredbe (EU) br. 305/2011 koji su dostupni putem poveznica:

Postavi upit
Upit vezan uz građevne proizvode je moguće poslati putem e-pošte na adresu: cpr.kontaktnatocka@mpgi.hr.

Napomena: Osobni podaci prikupljeni ovim putem koristit će se isključivo za potrebe odgovora na postavljeni upit i Ministarstvo ih neće koristiti za drugu svrhu niti ih neće prosljeđivati trećim osobama.
Najčešće postavljena pitanja