Upis u Registar o izdanim uvjerenjima o položenom stručnom ispitu

O položenom stručnom ispitu Ministarstvo izdaje 'Uvjerenje' na obrascu SIG-3, dimenzije 210×297 mm, pobliže propisanom u Prilogu 3. koji je sastavni dio Pravilnika o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja („Narodne novine“ br. 129/15).

Podaci u obrascu uvjerenja o položenom stručnom ispitu ispunjavaju se elektronički a potpisuje ga predsjednik ispitnog povjerenstva.

Ministarstvo vodi Registar o izdanim uvjerenjima o položenom stručnom ispitu. Registar se vodi prema obrascu SIG-4, pobliže propisanom u Prilogu 4. koji je sastavni dio Pravilnika. Registar se sastoji od listova dimenzija 210×297 mm, koji su označeni rednim brojem i moraju biti uvezani.