Standardna kalkulacija radova u visokogradnji (2019.-2022.)

Bilten „Standardna kalkulacija radova u visokogradnji“, objavljivao je Institut IGH, 35 godina. Zbog poslovne odluke Instituta IGH da prestane s izdavanjem Biltena u 2018. godini te nedostatka slične jedinstvene publikacije koja bi tržištu ponudila prikaz cijena radova i materijala koji se koriste u gradnji, Ministarstvo je u suradnji s Institutom IGH ponovno pokrenulo izdavanje Biltena. Izdano je deset publikacija koje se mogu preuzeti putem niže navedenih linkova: 
 
Bilten ima široku primjenu od planiranja investicija u javnoj nabavi, usporedbe cijena u troškovnicima, procjene vrijednosti nekretnina i sudskih vještačenja građevinskih radova. Materija se prikazuje kroz šest poglavlja: A) Cjenik materijala; B) Cjenik materijala; C) Prosječne bruto satnice radnika; D) Cjenik strojeva i vozila; E) Cjenik radova; F) Proračun cijene građenja tipskih građevina, a Bilten IX 2020 (III kvartal 2020) i Bilten XII 2020 (IV kvartal 2020) imaju dodatno sedmo poglavlje G) Nadogradnja I: (dvije nove tipske građevine i to: samostojeće obiteljske kuće i obiteljske kuće u nizu uz izradu potrebnih podloga odnosno tipske građevine) - cijene građenja tipskih građevina V i VI.

Sadržaj Biltena bazira se na:
 
  • standardnim opisima elementarnih radnih procesa, stavkama troškovnika
  • standardnim normativima
  • standardnim faktorima za pridruživanje indirektnih troškova

U Biltenu su obrađeni podatci na osnovu navedenih elemenata i prikupljenih tržnih cijena materijala, rada i strojeva. Standardni opisi elementarnih radnih procesa dobiveni su na osnovu analize baze podataka obračunskih troškovnika stambenih građevina. Analizom su ustanovljene stavke koje se najčešće javljaju u troškovnicima i stavke koje čine elementarne opise radnih procesa. Nakon toga za sve stavke su analizirani radni procesi i dobiveni su normativi standardnih stavaka.

Sve cijene materijala su netto cijene bez poreza na dodanu vrijednost franko gradilište. Putem metode težišta dobiva se prosječna cijena materijala koja ulazi u kalkulaciju standardnih stavaka. Na zagrebačkom području prikupljaju se cijene 1950 materijala, a na područjima Osijeka, Splita i Rijeke prikupljaju se cijene 75 glavna materijala, koji čine 80 % ukupne vrijednosti materijala u cijeni m2 stambene površine.

Cijene rada se prikupljaju iz najmanje tri poduzeća. Prikupljaju se cijene brutto satnica radnika koja ulazi u kalkulaciju standardnih stavaka.

Tipske građevine, za koje se obračunava i objavljuje cijena građenja po strukturi i ukupno po 1 m2 odabrani su zajedno sa stručnjacima bivšeg USIZA grada Zagreba, a cijena se obrađuje na osnovu obračunske dokumentacije (građevinska knjiga i okončana situacija). Na osnovu dobivenih cijena standardnih stavaka i količina tih stavaka iz obračunskih troškovnika tipskih građevina proračunavaju se cijene građenja tipskih građevina.

Bilten sve zainteresirane pravne i fizičke osobe mogu preuzimati bez ikakve naknade.